Opravený kříž na návsi

Kolem Květnova stávalo prý kdysi pět křížů. (Jeden rozbořený je v loukách směrem na Radenov?) Hlavním z nich je zobrazení Ukřižovaného Krista přímo na návsi s malou soškou Bolestné Panny Marie a kamennou ohrádkou. Tento kříž pochází z roku 1737 a byl vyroben z černovického pískovce. Tento kříž byl dokonce barevně proveden, jak se zjistilo při záchranném průzkumu.

 

Před opravou v roce 2011-2012 z něj však zbylo jen torzo. Cena opravy z evropského fondu regionálního rozvoje, Cíl 3, Ahoj sousede, činila 240 Kč. Nad opravou bděla Univerzita JE Purkyně v Ústí nad Labem. Od květnovské návsi a kříže, dříve chodili poutníci ke kostelu i s vlastními sochami Panny Marie a za zpěvu mariánských písní kráčeli podél poutních stánků s občerstvením nebo svatými obrázky a skrze krásnou lipovou alej a stoupali po růžencových schodech až ke kostelu. 

 

V katolické tradici je putování na oslavu do nějakého kostela běžné dát si sraz u jiného kostela poblíž a vydat se společně na procesí se zpěvy a modlitbami. Je tedy důležité nejen kam se jde, ale odkud se vychází. A tak se třeba vychází od jiného kostelíka, kaple, sousoší svatých nebo aspoň od křížku. Tak to bývá třeba na pašijovou neděli nebo na slavnost Božího Těla. 

Doufám, že se nám podaří zrekonstruovat historické průvody, tak jak kdysi byly zde na Květnově. Pamětníci vzpomínají, že se začínalo zde. Prozatím se začíná až na patě "růžencových schodů" pod kostelem.

 

PS. nevíte něco o tomto "kříži", který se nachází mezi květnovským kostelem a Radenovem? Zde foto z roku 2009.

Vytisknout