Poutníci z Altenburgu

Návštěva z německé farnosti Altenburg v Durynsku se uskutečnila 5.září. Poutníci byli zvědaví na poutní místo Květnov, německy Quinau, o kterém se dočetli v německém katolickém tisku Tag des Herrn.

Bohoslužba se však kvůli opravám konala v jirkovském kostele, kde byla také možnost uvidět mariánskou květnovskou sošku.

Po obědě na Červeném hrádku jsme navštívili kostel na Květnově, který se v současnosti opravuje. Opravuje se také schodiště. Zde si němečtí poutníci zakoupili poutní svíčky a zazpívali mariánský chvalozpěv za vyzvánění kostelního zvonu.

Sehraná skupina pod vedením pana Rotha se hezky modlila a kvalitně zpívala. Pán Bůh zaplať za hezké setkání i za finanční dary.

Vytisknout