Žehnání kříže a jarní pouť

Jarní pouť proběhla na Květnově v sobotu 4. května. Hlavním celebrantem byl litoměřický kanovník Martin Davídek. Koncelebranty byli čestný kanovník litoměřické kapituly a okrskový vikář Řehoř Czerny a jirkovský duchovní správce Miroslav Dvouletý. Slavnostní den začínal setkáním pod křížem na květnovské návsi.

Kříž je dominantnou vsi a v nedávné době byl zásluhou obce Blatno opraven a znovu i nabarven. Zde se celé shromáždění pomodlilo za poutníky i místní obyvatele Krušných hor a kříž byl pokropen svěcenou vodou.

Dále už se šlo procesím ke kostelu a otcovné kanovníci předříkávali růženec. Museli jsme jít na okolo a ne tradičně po "růžencových schodech" neboť ty jsou nyní přeskládané a opravují se. Průvod čítající asi 80 lidí se zastavil při modlitbě u "studánky" a na skále, kde podle tradice našel pasáček Josef sošku Panny Marie.

Při mešním kázání připomněl otec Martin, že každý člověk je též homo peregrinus, člověk - poutník na tomto světě. Připomněl též potřebu dobrých křesťanských rodin, po vzoru svaté Panny Marie, svatého Josefa a Ježíše Krista.

Při bohoslužbě i mariánské pobožnosti jsme se museli v kostele uskromnit, neboť je zde lešení, které restaurátoři používají pro malování stropu. Zdá se, že i červencové poutě budou ještě ve znamení oprav (schodiště, interiér kostela). Proto prosím poutníky, aby byli trpěliví a radovali se z dosažených úspěchů.

Připomínám, že je možné zakoupit na pouti tzv. Poutnické oplatky květnovské s obrázky kostela a krátkým textem o poutním místě. Jedno balení (190 g.) stojí 40 Kč.

 

Děkujeme hostu otci Martinu Davídkovi za jeho přítomnost a kázání. Díky patří všem, zvláště jirkovským ženám, za úklid kostela i okolí.

Vytisknout