Jarní pouť 7.5.2022

Jarní pouť se konala na Květnově v sobotu 7. května 2022. Byla určena pro poutníky z krušnohorského vikariátu. Začínalo se jako vždy od červeného kříže na návsi Květnova.

 Po modlitbě růžence na "růžencových schodech" se konala mše svatá. Té předsedal Miroslav Dvouletý, děkan z Jirkova. Kázal při ní Alois Heger, děkan z Chomutova.

Po mši svaté následovala mariánská pobožnost. Během celé pouti bylo možné občerstvit se v prodejním stánku. Veškerý výdělek jde na obnovu kostela.

Pán Bůh zaplať všem lidem, kteří přispěli aktivně ke zdárnému průběhu poutě - ministrantům, hudebníkům, těm co uklízeli v kostele, připravovali květiny, atd... napsal Miroslav Dvouletý (fota Alois Heger)

VytisknoutE-mail

Citát pro dnešek!

"Znát lidi, znát i všechny jejich slabosti, a přesto je milovat: to je pravá křesťanská láska."
Carpe Diem
Květnov
P.Mgr. Miroslav Dvouletý
Římskokatolická farnost
Děkanství Jirkov
Kostelní 55
CZ
431 11 Jirkov
 

Bližší kontaktní informace