Letní poutě 2022

Všechny tři letní poutě v roce 2022 se vydařily. První a třetí pouť vedl Miroslav Dvouletý, druhou pouť vedl Alois Heger. Pouť začínala v 10 hodin u červeného kříže na návsi Květnova.

 

V sakristii před německou mší svatou...

Díky patří všem, kteří poutní akce připravovali.

Na závěr poutního dne se pořádá výstav s monstrancí a svátostné požehnání krušnohorskému kraji...

Zdravíme všechny návštěvníky krušnohorského Květnova - Quinau a přejeme vše dobré. 

VytisknoutE-mail

Citát pro dnešek!

"Bůh je tak veliký, že je hoden toho, abychom ho hledali celý život."
Carpe Diem
Květnov
P.Mgr. Miroslav Dvouletý
Římskokatolická farnost
Děkanství Jirkov
Kostelní 55
CZ
431 11 Jirkov
 

Bližší kontaktní informace