Letní poutě 2022

Všechny tři letní poutě v roce 2022 se vydařily. První a třetí pouť vedl Miroslav Dvouletý, druhou pouť vedl Alois Heger. Pouť začínala v 10 hodin u červeného kříže na návsi Květnova.

 

V sakristii před německou mší svatou...

Díky patří všem, kteří poutní akce připravovali.

Na závěr poutního dne se pořádá výstav s monstrancí a svátostné požehnání krušnohorskému kraji...

Zdravíme všechny návštěvníky krušnohorského Květnova - Quinau a přejeme vše dobré. 

VytisknoutE-mail

Citát pro dnešek!

"Kde není lásky, vynikne každá chyba."
Carpe Diem
Květnov
P.Mgr. Miroslav Dvouletý
Římskokatolická farnost
Děkanství Jirkov
Kostelní 55
CZ
431 11 Jirkov
 

Bližší kontaktní informace