Poutní den 6.7.2014 v Trutzhain

V poutní den 6.7.2014 byla Quinauer Wallfahrt též v Trutzhainu v Hesensku, kde mají kopii poutní květnovské sošky Panny Marie. Mše svatá je tam sloužena jen jedna v 10:30 a mariánská pobožnost je až odpoledne. Hlavním hostem poutního dne byl Oblát Panny Marie - Stephan Brezina. Letos se bohužel nikomu z nás nepodařilo zúčastnit se, a tak tento úkol zůstává na příští rok.

zvětšenina známky v rukou faráře Piotra Paska OMI
zvětšenina známky v rukou faráře Piotra Paska OMI

Každopádně jsme byli potěšení, když na adresu farního e-mailu přišla fotografie od pana Wolfganga Scholze, se zvětšeninou nové poštovní známky s obrázkem poutního kostela Maria Hilf v Trutzhainu. Titul kostela "Maria Hilf" znamená "Maria Pomocná" a podobný název má např. poutní místo v Jeseníkách u Zlatých hor. Má to pravděpodobně souvislost s prvními kněžími, kteří po válce přišli do Trutzhainu - to byl vlastně bývalý zajatecký tábor a teď sem přicházeli lidé odsunutí z pohraničí, ze Sudet. Z Jeseníků byl páter Mrasek, minorita, první farář zde. Z provizorní kaple udělal poutní mariánské katolické místo uprostřed protestanské většiny. Další farář - Karl Altmann, zase pocházel z Hory Svaté Kateřiny a ten pro změnu pořádal na první neděli v červenci Květnovskou pouť i s procesím. První taková pouť byla v roce 1950. Máme dokonce fotografii dalšího podporovatele Květnovské poutě - Johana Pleila - odsunutého faráře z Blatna, jak vede procesí s družičkami v roce 1952. Díky těmto kněžím tradice Květnovských poutí nezanikla, ale původní zasvěcení kostela se už neměnilo na "Navštívení Panny Marie", což je titul u nás na Květnově. Ostatně to ani není tak důležité. Pannu Marii s důvěrou vzýváme o přímluvu kdekoli.

...
...

Druhá zpráva spojená s Květnovskou poutí v Trutzhainu je ta, že paní Marlene Gömpel (rodačka z Chomutovska) vydala se svým manželem vlastní knihu vzpomínek na odsun ze Sudet s názvem "Angekommen" a při této příležitosti nechává předčítat úryvky posluchačům a jestli jsem dobře pochopil, vybírá od nich na opravu poutního místa Květnov. Tato paní už dříve se svým manželem Horstem přispěla nemalou částkou na rekonstrukci kostela.

VytisknoutE-mail

Citát pro dnešek!

"Jako poutník bez cíle je člověk bez víry."
Carpe Diem
Květnov
P.Mgr. Miroslav Dvouletý
Římskokatolická farnost
Děkanství Jirkov
Kostelní 55
CZ
431 11 Jirkov
 

Bližší kontaktní informace