Poutní den 6.7.2014 v Trutzhain

V poutní den 6.7.2014 byla Quinauer Wallfahrt též v Trutzhainu v Hesensku, kde mají kopii poutní květnovské sošky Panny Marie. Mše svatá je tam sloužena jen jedna v 10:30 a mariánská pobožnost je až odpoledne. Hlavním hostem poutního dne byl Oblát Panny Marie - Stephan Brezina. Letos se bohužel nikomu z nás nepodařilo zúčastnit se, a tak tento úkol zůstává na příští rok.

zvětšenina známky v rukou faráře Piotra Paska OMI
zvětšenina známky v rukou faráře Piotra Paska OMI

Každopádně jsme byli potěšení, když na adresu farního e-mailu přišla fotografie od pana Wolfganga Scholze, se zvětšeninou nové poštovní známky s obrázkem poutního kostela Maria Hilf v Trutzhainu. Titul kostela "Maria Hilf" znamená "Maria Pomocná" a podobný název má např. poutní místo v Jeseníkách u Zlatých hor. Má to pravděpodobně souvislost s prvními kněžími, kteří po válce přišli do Trutzhainu - to byl vlastně bývalý zajatecký tábor a teď sem přicházeli lidé odsunutí z pohraničí, ze Sudet. Z Jeseníků byl páter Mrasek, minorita, první farář zde. Z provizorní kaple udělal poutní mariánské katolické místo uprostřed protestanské většiny. Další farář - Karl Altmann, zase pocházel z Hory Svaté Kateřiny a ten pro změnu pořádal na první neděli v červenci Květnovskou pouť i s procesím. První taková pouť byla v roce 1950. Máme dokonce fotografii dalšího podporovatele Květnovské poutě - Johana Pleila - odsunutého faráře z Blatna, jak vede procesí s družičkami v roce 1952. Díky těmto kněžím tradice Květnovských poutí nezanikla, ale původní zasvěcení kostela se už neměnilo na "Navštívení Panny Marie", což je titul u nás na Květnově. Ostatně to ani není tak důležité. Pannu Marii s důvěrou vzýváme o přímluvu kdekoli.

...
...

Druhá zpráva spojená s Květnovskou poutí v Trutzhainu je ta, že paní Marlene Gömpel (rodačka z Chomutovska) vydala se svým manželem vlastní knihu vzpomínek na odsun ze Sudet s názvem "Angekommen" a při této příležitosti nechává předčítat úryvky posluchačům a jestli jsem dobře pochopil, vybírá od nich na opravu poutního místa Květnov. Tato paní už dříve se svým manželem Horstem přispěla nemalou částkou na rekonstrukci kostela.

VytisknoutE-mail

Citát pro dnešek!

"Jeden jediný okamžik dokáže všechno změnit."
Carpe Diem
Květnov
P.Mgr. Miroslav Dvouletý
Římskokatolická farnost
Děkanství Jirkov
Kostelní 55
CZ
431 11 Jirkov
 

Bližší kontaktní informace