Jarní pouť 2015

 Jarní pouť proběhla na Květnově v Krušných horách v sobotu, 2.května. V tento jarní čas se horská příroda začíná probouzet. Hlavním celebrantem slavnosti byl okrskový vikář Řehoř Czerny z Litvínova.

jaro2015kvetnov01
Poutníci čekají u kříže

Pan vikář sloužil nejen mši svatou, ale také vedl procesí poutníků ke kostelu. Začátek byl stanoven u červeného kříže na návsi Květnova. Sem přijeli poutníci autobusem z Klášterce a Kadaně. Odtamtud jsme se vydali starou poutní cestou ke kostelu za zpěvu písní a modlitby růžence.

jaro2015kvetnov02
Poutníci přicházejí starou poutní cestou
jaro2015kvetnov03
Společná modlitba růžence
jaro2015kvetnov04
Ministrant s procesním křížem
jaro2015kvetnov05
Odpočinek u kaple

V poutním stánku bylo možné koupit oplatky a na zahřátí čaj nebo kávu. Na pouť přicestovali kněží z Jirkova, Litvínova, Kadaně a Chomutova a větší množství ministrantů.Velký dík patří těm jirkovským farnicím, které připravily tento horský Boží stánek pro nával poutníků. Dík patří také varhanici. Zvláštní dík patří paní, která připravila kytice květin.

jaro2015kvetnov06
Občerstvení a suvenýry v kiosku
jaro2015kvetnov07
Setkávání poutníků u kiosku
jaro2015kvetnov08
Průvod ministrantů ke mši svaté
jaro2015kvetnov09
Bohoslužba v kostele Panny Marie
jaro2015kvetnov10
Mariánská pobožnost
jaro2015kvetnov11
Kněží a asistence u oltáře
jaro2015kvetnov12
Renovovaný kostel

VytisknoutE-mail

Citát pro dnešek!

"Muž je s to zůstat své ženě věrný jen tenkrát, váží-li si jejích věrností více než svých."
Carpe Diem
Květnov
P.Mgr. Miroslav Dvouletý
Římskokatolická farnost
Děkanství Jirkov
Kostelní 55
CZ
431 11 Jirkov
 

Bližší kontaktní informace