Poutní den 14.7.2019

Ráno bylo temné od černých mraků a poutní den vypadal na to, že celý proprší. Na tento den byla domluvena návštěva fotografky a kameramana z teplického muzea, kteří nově mapují tradiční poutě v litoměřické diecézi.

Kvůli dešti vyrazila od červeného kříže na květnovské návsi jen hrstka poutníků. První mši svatou na Květnově sloužil místní duchovní správce, Miroslav Dvouletý a koncelebroval Radim Vondráček, děkan z Postoloprt.


Po mši a mariánské pobožnosti se uskutečnil koncert Aleny Hönigové na cembalo a část programu byla doprovázena promítáním ilustrací na biblickou knihu Píseň písní. Další části koncertu pocházely od autorů Bacha a Vivaldiho. I přes nepřízeň počasí byl kostel plný posluchačů, a to jak českých tak i německých.


Druhou mši svatou na Květnově sloužil německy Markus Ruhs, kaplan z Chemnitz (Saské Kamenice) a koncelebroval Karl Brünnler, kněz ve výslužbě, chomutovský rodák. Jáhenskou službu konal Berthold Neumann a službu turiferáře Jürgen Schmidt. Před nazdobený oltář byla ještě položena kytice k uctění obětí při odsunu německých občanů z Chomutova po 2.světové válce. Den předtím se koná česko-německé setkání u památníku této cesty v hraniční obci Deutscheinsiedel (Mníšek).


Duchovnímu správci byl předán darovací protokol na procesní kříž (který byl předán kostelu již loni). Byl umístěn poblíž kříže na stěnu v presbytáři kostela.

Teprve po německé mši a pobožnosti se vyjasnilo počasí a tak lidé ještě rádi poseděli kolem kostela na sluníčku a občerstvili se v místním stánku. Kostel se zavíral v 17 hodin.

Je třeba poděkovat obci Blatno za restaurování křížů a soch v Květnově a jeho okolí - jako tady např. socha Panny Marie s Ježíškem na kraji Květnova směrem na Blatno. Kdo ještě nebyl letos na pouti, ať přispěchá na tu třetí, která nás čeká v neděli 21.7.2019. Všechny srdečně zveme. Za jirkovskou farnost - děkanství: M. Dvouletý

PS fotografie od Martina Studeckého z teplického muzea (pro web upraveny).

.. pohledy z dronu... (mezi dešťovými kapkami)

modlitba růžence na schodech v dešti, vzadu alej

interiér kostela při české mši svaté

.. u oltáře M. Dvouletý a R. Vondráček ...

socha Panny Marie Květnovské na nazdobeném rozvilínovém oltáři  ...

 

 

VytisknoutE-mail

Citát pro dnešek!

"Bůh je tak veliký, že je hoden toho, abychom ho hledali celý život."
Carpe Diem
Květnov
P.Mgr. Miroslav Dvouletý
Římskokatolická farnost
Děkanství Jirkov
Kostelní 55
CZ
431 11 Jirkov
 

Bližší kontaktní informace