Poutní den 14.7.2019

Ráno bylo temné od černých mraků a poutní den vypadal na to, že celý proprší. Na tento den byla domluvena návštěva fotografky a kameramana z teplického muzea, kteří nově mapují tradiční poutě v litoměřické diecézi.

Kvůli dešti vyrazila od červeného kříže na květnovské návsi jen hrstka poutníků. První mši svatou na Květnově sloužil místní duchovní správce, Miroslav Dvouletý a koncelebroval Radim Vondráček, děkan z Postoloprt.


Po mši a mariánské pobožnosti se uskutečnil koncert Aleny Hönigové na cembalo a část programu byla doprovázena promítáním ilustrací na biblickou knihu Píseň písní. Další části koncertu pocházely od autorů Bacha a Vivaldiho. I přes nepřízeň počasí byl kostel plný posluchačů, a to jak českých tak i německých.


Druhou mši svatou na Květnově sloužil německy Markus Ruhs, kaplan z Chemnitz (Saské Kamenice) a koncelebroval Karl Brünnler, kněz ve výslužbě, chomutovský rodák. Jáhenskou službu konal Berthold Neumann a službu turiferáře Jürgen Schmidt. Před nazdobený oltář byla ještě položena kytice k uctění obětí při odsunu německých občanů z Chomutova po 2.světové válce. Den předtím se koná česko-německé setkání u památníku této cesty v hraniční obci Deutscheinsiedel (Mníšek).


Duchovnímu správci byl předán darovací protokol na procesní kříž (který byl předán kostelu již loni). Byl umístěn poblíž kříže na stěnu v presbytáři kostela.

Teprve po německé mši a pobožnosti se vyjasnilo počasí a tak lidé ještě rádi poseděli kolem kostela na sluníčku a občerstvili se v místním stánku. Kostel se zavíral v 17 hodin.

Je třeba poděkovat obci Blatno za restaurování křížů a soch v Květnově a jeho okolí - jako tady např. socha Panny Marie s Ježíškem na kraji Květnova směrem na Blatno. Kdo ještě nebyl letos na pouti, ať přispěchá na tu třetí, která nás čeká v neděli 21.7.2019. Všechny srdečně zveme. Za jirkovskou farnost - děkanství: M. Dvouletý

PS fotografie od Martina Studeckého z teplického muzea (pro web upraveny).

.. pohledy z dronu... (mezi dešťovými kapkami)

modlitba růžence na schodech v dešti, vzadu alej

interiér kostela při české mši svaté

.. u oltáře M. Dvouletý a R. Vondráček ...

socha Panny Marie Květnovské na nazdobeném rozvilínovém oltáři  ...

 

 

Vytisknout