Poutní den 21.7.2019

Třetí poutní den v neděli 21.7.2019 byl ve znamení sice dešťových přeháněk, ale poměrně teplého počasí. Množství poutníků se nenechalo odradit, aby využili poslední možnosti, podívat se letos na Květnovskou pouť.

V jiné ročníky vždy jedna neděle byla co do účasti slabší, ale letos to neplatilo. Od červeného kříže na návsi letos vedl procesí poutníků Jindřich Tomášek. O kříž se dnes staral ministrant Jakub. 

Českou mši svatou celebroval Miroslav Dvouletý. U oltáře ministrovali ministranti z Jirkova, Údlic či Sušan. Na el. varhany hrála Barbora Güntherová.

Při nástupu do německé mše začalo znovu pršet.

Hlavním celebrantem německé mše byl Heinrich Bohaboj z Chemnitz.

Koncelebrovali M. Dvouletý, M. Ruhs a Winfried Runge z Haldensleben u Magdeburku (který má vztah k Orasínu). Jáhenskou službu konal B. Neumann.

Také po německé mši následuje mariánská pobožnost.

Během bohoslužby v kostele se počasí venku vypršelo a tak se lidé ještě zdrželi ve stánku a poseděli u připravených stolů.

 Kompletní asistence a kněží po německé mši svaté.

Poděkování patří všem, kteří se zvl. aktivně podíleli na Květnovských poutích. 

Příští poutní den proběhne v sobotu 5.10.2019. Budeme se těšit na viděnou. M. Dvouletý

Vytisknout