Home

Jarní pouť na Květnově 2018

Jarní pouť proběhla na Květnově letos v sobotu 5.května. Přijel jeden autobus poutníků z Klášterce, Kadaně a Chomutova. Auty přijeli lidé z celého vikariátu. Hlavním celebrantem byl jirkovský administrátor Miroslav Dvouletý. 

Další kněží z vikariátu byli Artur Sciana z Klášterce, Jan Burian a Josef Čermák z Kadaně a nejvzdálenější host byl Radim Vondráček, děkan z Postoloprt, z vikariátu lounského, se svými farníky.
Počasí bylo téměř letní. Prodejní stánek byl otevřen. Začátek byl u kříže na návsi Květnova. Před křížem bylo uvítání poutníků M. Dvouletým, začátek modlitby růžence - Kredo - a zpěv Ave Maria.

Pak se vydalo procesí s ministranty, kněžími a poutníky přes louku a alej k patě barokních schodů, kde se lidé modlili radostný růženec.

Závěr růžence, modlitbu Salve Regina a modlitbu za zemřelé dobrodince se modlili poutníci v kapli se svíčkami naproti kostela, jak je zvykem.

Ke mši byla spolu s mešními dary přinesena i obálka s penězi (3 557 Kč) od jirkovských malířek z Galerie Jirkov. Tyto peníze předtím vydražily za svá díla s motivem poutního místa Květnov.

Po koncelebrované mši byla mariánská pobožnost a po krátké pauze ještě eucharistická adorace se svátostným požehnáním na závěr. Bohoslužby doprovázel zpěvem a hrou na varhany Michal Hubert z Chomutova.


Dík patří všem, kteří pomohli zorganizovat tuto krásnou pouť - od hrubého úklidu kostela, přes zdobení květinami, po obsluhu stánku a kostelnickou službu.

M.Dvouletý, duchovní správce Květnova

PrintEmail

Citát pro dnešek!

"Kdo už se nedokáže divit, kdo nedokáže žasnout, je mrtvý a jeho oko zhaslo."
Carpe Diem
Květnov
P.Mgr. Miroslav Dvouletý
Římskokatolická farnost
Děkanství Jirkov
Kostelní 55
CZ
431 11 Jirkov
 

Bližší kontaktní informace