Home

Jarní pouť na Květnově 2018

Jarní pouť proběhla na Květnově letos v sobotu 5.května. Přijel jeden autobus poutníků z Klášterce, Kadaně a Chomutova. Auty přijeli lidé z celého vikariátu. Hlavním celebrantem byl jirkovský administrátor Miroslav Dvouletý. 

Další kněží z vikariátu byli Artur Sciana z Klášterce, Jan Burian a Josef Čermák z Kadaně a nejvzdálenější host byl Radim Vondráček, děkan z Postoloprt, z vikariátu lounského, se svými farníky.
Počasí bylo téměř letní. Prodejní stánek byl otevřen. Začátek byl u kříže na návsi Květnova. Před křížem bylo uvítání poutníků M. Dvouletým, začátek modlitby růžence - Kredo - a zpěv Ave Maria.

Pak se vydalo procesí s ministranty, kněžími a poutníky přes louku a alej k patě barokních schodů, kde se lidé modlili radostný růženec.

Závěr růžence, modlitbu Salve Regina a modlitbu za zemřelé dobrodince se modlili poutníci v kapli se svíčkami naproti kostela, jak je zvykem.

Ke mši byla spolu s mešními dary přinesena i obálka s penězi (3 557 Kč) od jirkovských malířek z Galerie Jirkov. Tyto peníze předtím vydražily za svá díla s motivem poutního místa Květnov.

Po koncelebrované mši byla mariánská pobožnost a po krátké pauze ještě eucharistická adorace se svátostným požehnáním na závěr. Bohoslužby doprovázel zpěvem a hrou na varhany Michal Hubert z Chomutova.


Dík patří všem, kteří pomohli zorganizovat tuto krásnou pouť - od hrubého úklidu kostela, přes zdobení květinami, po obsluhu stánku a kostelnickou službu.

M.Dvouletý, duchovní správce Květnova

PrintEmail

Citát pro dnešek!

"Štěstí přátele získává, neštěstí prověřuje."
Carpe Diem
Květnov
P.Mgr. Miroslav Dvouletý
Římskokatolická farnost
Děkanství Jirkov
Kostelní 55
CZ
431 11 Jirkov
 

Bližší kontaktní informace