Poutní den 1.7.2012

V neděli 1.7.2012 se konala první ze tří tradičních poutí na Květnově. Přijeli především poutníci z Jirkova a Chomutova. Někteří po své vlastní ose, jiní využili farní autobus. Po třicetistupňových vedrech nám chladné prostředí kostela přišlo vhod. Dopolední bohoslužby vedl P. Miroslav Dvouletý, který si připomíná v těchto dnech 10 let od kněžského vysvěcení (a 9 let působení v Jirkově) a dostalo se mu poděkování od farníků i květiny s přáním všeho dobrého do dalších let.

 

Odpolední německou bohoslužbu vedl P. Heinrich Bohaboj ze Saské Kamenice - Chemnitz. Páter Bohaboj pochází ze Sebuzína u Litoměřic (1937) a na kněze byl vysvěcen v Drážďanech (1969). Modlitbu růžence vedl Jürgen Schmidt, rodák z Újezda u Jirkova, nyní žije v Radebergu. V květnovském kostele se konají nutné opravy, ale věříme, že v příštích letech už bude interiér více důstojný pro bohoslužbu. 

 

Krásné květinové variace na oltáře vytvořila paní Marie Güntherová z Jirkova. Poděkování patří již tradičně paní Jermilovové za obětavou službu ve stánku s občerstvením, Miluši Heranové za službu v sakristii, Barboře a Marcele, děvčatům varhanicím z Jirkova, panu Šobáňovi, varhaníku z Chomutova, paní Fibírové za organizování poutního autobusu, paní Blechové za organizaci sbírek, mužům ministrantům a ostatním, kteří jakkoli přispěli k důstojné oslavě Boží a Panny Marie v květnovském kostele.

Vytisknout