Pozvánka na jarní pouť

Zdravím všechny poutníky a přátele kostela na Květnově. Blíží se jarní pouť, která se uskuteční v sobotu 3. května 2014. Chci vám připomenout něco ze zamýšleného programu.

Začátek proběhne u opraveného kříže na květnovské návsi. Odtud vyjde v 10 hodin průvod cestou přes alej a barokní růžencové schody. Budeme se přitom modlit tradiční radostný růženec. Mše svatá začne v 10:30 hodin za účasti kněží z krušnohorského vikariátu.

Po mši následuje hned mariánská pobožnost. V přestávce se můžete občerstvit v našem poutním stánku. Odpolední adorace začne v 12:30 hodin a svátostné požehnání poutníkům na cestu bude uděleno v 13 hodin. Po celou dobu poutě je možné slavit svátost smíření. Těším se na setkání s Vámi.

Duchovní správce Květnova, R.D. Mgr. Miroslav Dvouletý, Děkanství Jirkov

Vytisknout