Němečtí evangelíci na pouti

V neděli 19.5.2019 připutovali na Květnov němečtí evangeličtí křesťané pod vedením svého faráře Volkmara Freiera z Marienbergu.

 Poutníci přicestovali za krásného počasí na kolech i auty. Tuto duchovní návštěvu zprostředkoval katolický farář z Olbernhau a Marienbergu, Klaus Tschöpe, který připravil texty pro ekumenickou bohoslužbu a uvedl poutníkům základní informace o poutním místě Květnov, německy Quinau.

Tři duchovní se střídali v německých modlitbách, čtení, přímluvách (K. Tschöpe, V. Freier, M. Dvouletý) za doprovodu varhanice z Marienbergu. Evangelická luterská církev vlastní v Marienbergu také kostel zasvěcený Panně Marii, je gotického původu a je výraznou dominantou města.

Sbírka z ekumenické pobožnosti na opravy květnovského kostela činila asi 300 euro. Pán Bůh zaplať. Na oplátku, farnost - děkanství Jirkov připravilo pohoštění a kafe zdarma. Koupit bylo možné suvenýry, zvl. Květnovské oplatky v německé verzi. (I příjmy z těchto artiklů jdou na opravu kostela.)

Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili společenství v modlitbě a projevili zájem o naše poutní místo. 

Zapsal: duchovní správce Květnova Miroslav Dvouletý, děkan v Jirkově

VytisknoutE-mail

Citát pro dnešek!

"Křesťan nenaříká. Křesťan důvěřuje a je pln dobré naděje, protože ví, že nakonec zvítězí spravedlnost, dobro a pravda."
Carpe Diem
Květnov
P.Mgr. Miroslav Dvouletý
Římskokatolická farnost
Děkanství Jirkov
Kostelní 55
CZ
431 11 Jirkov
 

Bližší kontaktní informace