Orelská pouť na Květnov 2019

Orelská pouť na Květnov se konala v sobotu 15.6.2019 a pro většinu účastníků začínala v 9 hodin ráno srazem u kostela svaté Barbory v Chomutově - Horní Vsi. 

Letos na tuto pouť přišlo hodně rodičů s dětmi a poctivě vyšlapali celou cestu až k mariánské svatyni do Krušných hor.
V tento parný den bylo třeba hodně pít a vyhledávat stín. Znavení poutníci byli proto rádi za cíl cesty - chladný kostel na Květnově a možnost občerstvení v přilehlém poutním stánku. Bohoslužbu, která začínala až ve 14 hodin vedl Alois Heger s Miroslavem Dvouletým (člen orelské jednoty Jablonec). Další členové orelské poutnické party se aktivně zúčastnili návštěvy kostela - přede mší zvonili na zvon, při mši četli lekce nebo přinášeli obětní dary. Jen nebyl nikdo, kdo by doprovázel bohoslužbu hrou na varhany. Při této akci byla jedna novinka - modré sešitové zpěvníky "Ave Maria gratia plena", které nechala vyrobit jirkovská farnost - měly svou premiéru. Po skončení mše svaté jsme zasvětili tento kraj a zvláště rodiny Panně Marii a kdo chtěl, mohl se zblízka podívat na milostnou sošku Panny Marie Květnovské. Po mši ještě ti aktivnější hráli fotbal a na honěnou. Dospělí si při kávě povyprávěli, co je nového. Nejvzdálenější poutník přijel z Děčína. Kdo chtěl, mohl si koupit poutní květnovské oplatky s sebou na cestu domů. Čtvrtý ročník se letos orlům z Chomutova opravdu povedl.
Odkaz na pásmo fotek s hudbou:
https://youtu.be/2ddAG9Z2s44

Zapsal M. Dvouletý

VytisknoutE-mail

Citát pro dnešek!

"Neodsuzuj druhého člověka, dokud jsi nestál na jeho místě."
Carpe Diem
Květnov
P.Mgr. Miroslav Dvouletý
Římskokatolická farnost
Děkanství Jirkov
Kostelní 55
CZ
431 11 Jirkov
 

Bližší kontaktní informace