Citát pro dnešek!

"Neodsuzuj druhého člověka, dokud jsi nestál na jeho místě."
Carpe Diem
Květnov
P.Mgr. Miroslav Dvouletý
Římskokatolická farnost
Děkanství Jirkov
Kostelní 55
CZ
431 11 Jirkov
 

Bližší kontaktní informace