Citát pro dnešek!

"Bůh je tak veliký, že je hoden toho, abychom ho hledali celý život."
Carpe Diem
Květnov
P.Mgr. Miroslav Dvouletý
Římskokatolická farnost
Děkanství Jirkov
Kostelní 55
CZ
431 11 Jirkov
 

Bližší kontaktní informace