Citát pro dnešek!

"Láskou k bližnímu si očišťuješ oko, aby mohlo vidět Boha."
Carpe Diem
Květnov
P.Mgr. Miroslav Dvouletý
Římskokatolická farnost
Děkanství Jirkov
Kostelní 55
CZ
431 11 Jirkov
 

Bližší kontaktní informace