info

Poutě v roce

Příští poutní den sobota 8.10. 2022
 
Sraz u červeného kříže na návsi Květnova v 10 hodin. Pak bude modlitební procesí s modlitbou růžence.
Mše svatá (česká) začne v 10:30 hodin v kostele Navštívení Panny Marie a po ní následuje mariánská pobožnost.
Možnost občerstvení ve stánku. 
 
 
Historická pouť na Květnově

Pokračovat ve čtení

Historie Květnova

O původu kostela na Květnově nejsou doklady. Jen pověst vypráví o malém pasáčkovi, který při shánění dobytka zaklel a nějaký hlas z křoví jej napomenul. Když křoví rozhrnul, našel tam malou sošku Panny Marie.

Pokračovat ve čtení

Maria v Trutzhain

Od primárního Květnova se úcta k Panně Marii „Těhotné“ rozšířila do hesenského Trutzhain, čímž vzniká sekundární poutní místo.

Pokračovat ve čtení

Plánujeme

Záměrem do budoucna je obnovit důstojnost poutního místa pro upevnění a rozkvět duchovního života a mariánské úcty v celém našem Krušnohoří. Panna Maria zde uctívaná, se nazývala Perlou Krušnohoří.

Pokračovat ve čtení

počasí v regionu

Citát pro dnešek!

"Někdy není třeba oběti - stačilo by objetí."
Carpe Diem

Farnosti, které se starají o poutní místo Květnov:

Farnost Jirkov | Farnost Chomutov

Přátelská farnost v Německu, kde pořádají Quinauer Wallfahrt:

Maria Hilf Trutzhain

Německé spolky rodáků z Chomutova a Jirkova:

Komotau | Goerkau

Mohlo by vás zajímat!...

Květnov
P.Mgr. Miroslav Dvouletý
Římskokatolická farnost
Děkanství Jirkov
Kostelní 55
CZ
431 11 Jirkov
 

Bližší kontaktní informace