info

Plánujeme

Záměrem do budoucna je obnovit důstojnost poutního místa pro upevnění a rozkvět duchovního života a mariánské úcty v celém našem Krušnohoří. Panna Maria zde uctívaná, se nazývala Perlou Krušnohoří.

Květnov je skutečně duchovním centrem Krušnohoří. Na bohoslužby se sem sjíždějí lidé i kněží od Oseka až po Vejprty, od Annabergu po Olbernhau. Květnov má být místem pro posílení a znovuoživení poutní tradice Čechů a Němců, kdysi tak slavné.

přípravný výbor pro poutě a rekonstrukci
přípravný výbor pro poutě a rekonstrukci

Květnovský areál bude poskytovat duchovní posilu k osobnímu růstu člověka – pro nalezení potřebné útěchy a síly ke křesťanskému životu v dnešním světě. Pro krátké zastavení, rekolekce nebo třeba i exercicie. Tento výhled tedy máme. Tuto naději držíme a pro to pracujeme v potu tváře. Není to snadné, vždyť po velkém drancování v letech minulých ještě i v letošní zimě byly ukradeny mikrofony s celým ozvučením. Nicméně toto místo má své velké kouzlo, je posvátné a i přes zneuctění znovu posvěcuje ty, kteří sem přicházejí. Panna Maria nad lidem zde bdí. Je zde Eucharistie. Krásné lesy okolo, voda „ze skály“, okruh přátel a příznivců Květnova.

7.4.2014 v Chomutově
7.4.2014 v Chomutově
 
 

Našemu počínání - budiž Boží požehnání.

V JIRKOVĚ 20.4.2015

20.4. 2015 v JIRKOVĚ (KOSTEL SVATÉHO JILJÍ)

 

Setkání na podzim 2018 v Domově sv. Tomáše Mora v Chemnitz.

 

 ... v dubnu roku 2019 setkání v Jirkově (foto: u památníku padlým z 1.sv. války)

počasí v regionu

Citát pro dnešek!

"Každý den má své sluneční paprsky."
Carpe Diem

Farnosti, které se starají o poutní místo Květnov:

Farnost Jirkov | Farnost Chomutov

Přátelská farnost v Německu, kde pořádají Quinauer Wallfahrt:

Maria Hilf Trutzhain

Německé spolky rodáků z Chomutova a Jirkova:

Komotau | Goerkau

Mohlo by vás zajímat!...

Květnov
P.Mgr. Miroslav Dvouletý
Římskokatolická farnost
Děkanství Jirkov
Kostelní 55
CZ
431 11 Jirkov
 

Bližší kontaktní informace