info

Poutě v roce

Příští poutní den bude v neděli 7.7.2019
 
Začátek pro poutníky je u červeného kříže na návsi v 10:00 hodin.
Modlitba růžence cestou ke kostelu 10-10:30 hodin.
Mše svatá začne v 10:30 hodin v kostele Navštívení Panny Marie.
Po mši bude možnost občerstvení ve stánku.
Adorace v 12:30 a požehnání Nejsvětější Svátostí. 
 
Začátek modliteb německé poutě v kostele v 14:00 hod.
Mše svatá německy začíná v 14:15 hod.
I po německé mši je možnost pohoštění a nákupu malých suvenýrů.
 
Historická pouť na Květnově

 

Kdy je během roku kostel Navštívení Panny Marie otevřen?

Pravidelně každou 1. a 3. sobotu v měsíci, cca 13:45 – 15:30 hod. (v závislosti na horském počasí!!!); mše v 14:00 hod. – milostná soška Panny Marie je však vystavována jen o poutích.

Pozor: tyto odpolední sobotní mše nejsou v měsíci červenci, dále nejsou o prvních sobotách v květnu a říjnu! 

  • Hlavní poutě na 1., 2. a 3. neděli v červenci
  • Kostel otevřen: cca 10:00 – 16:00 hod.

Stálý program o hlavních poutích v červenci: 7.7.2019, 14.7.2019, 21.7.2019

  • 10:00 modlitba růžence od "červeného" kříže - při procesí (za chůze) - až po tzv. růžencové schody
  • 10:30 česká mše a mariánská pobožnost
  • 12:30 adorace a svátostné požehnání
  • a v 14:15 mše německá.

Jarní pouť a zároveň Eucharistický den s adorací pro krušnohorský vikariát bývá 1. sobotu v květnu. Mše je v 10:30 hod.

Podzimní pouť, tzv. Růžencová, se koná 1. říjnovou sobotu. Mše v 10:30 hodin.

kříž na návsi Květnova

Zde od tohoto červeného kříže na návsi Květnova vychází modlitební průvod ke kostelu.

V německém Trutzhain slaví Květnovskou pouť na neděli 1.7.2018.

http://www.maria-hilf-trutzhain.de/trutzhain/newsboxen/rechts_oben/Wallfahrt-Aktuell.php

počasí v regionu

Citát pro dnešek!

"Musíme Boha následovat a ne se snažit ho předbíhat."
Carpe Diem

Farnosti, které se starají o poutní místo Květnov:

Farnost Jirkov | Farnost Chomutov

Přátelská farnost v Německu, kde pořádají Quinauer Wallfahrt:

Maria Hilf Trutzhain

Německé spolky rodáků z Chomutova a Jirkova:

Komotau | Goerkau

Mohlo by vás zajímat!...

Květnov
P.Mgr. Miroslav Dvouletý
Římskokatolická farnost
Děkanství Jirkov
Kostelní 55
CZ
431 11 Jirkov
 

Bližší kontaktní informace