info

Maria v Trutzhain

Od primárního Květnova se úcta k Panně Marii „Těhotné“ rozšířila do hesenského Trutzhain, čímž vzniká sekundární poutní místo.

Trutzhain je vesnice, vzniklá ze zajateckého lágru, kam po vystěhování německého obyvatelstva ze Sudet, přišla řada lidí, pocházejících z Chomutovska. Někteří se pak odstěhovali, jiní si přestavěli boudy na domy. I dnes můžete vidět docela dobře onu dispozici tábora a mimoto je zde ponechán jeden barák jakožto muzeum. Farář, který přišel s rodáky z Hory Svaté Kateřiny, tu inicioval postavení nového kostela. Do tohoto kostela pak vyrobil Anton K.Reinelt sochu Panny Marie Květnovské. Samozřejmě i s děťátkem v bříšku. Tato socha je vystavena o hlavní pouti na sloupovém podstavci před oltářem.

Maria v Trutzhain
Maria v Trutzhain

Prostý stan je připomenutím vyhnání Němců z domoviny a zároveň Trutzhainu, jakožto místa, plného lidí bez domova. V podstatě i moderní jehlan kostela, má symboliku „poutnického“ nebo i „vyhnaneckého“ stanu -unterwegs- lidí na cestě. Na druhou stranu s věží dohromady je tu i podobnost s kostelem květnovským. Kostel je přes den otevřen a hned vlevo, v boční kapli, naleznete kopii sochy Panny Marie Květnovské – ta je tu vystavena k úctě po celý rok. V čelní stěně kaple je instalována jedna votivní tabule z Květnova, někdy z let čtyřicátých: Maria hat geholfen.

Setkání v Trutzhain
Setkání v Trutzhain

V roce 2008 nechali vyrobit a posvětit v Trutzhain sadu moderních ornátů s mnoha symboly a převážně mariánskou modrou barvou. Ornáty požehnal přede mší svatou sám fuldský biskup. Na farním webu najdete všechny informace o výrobě a významu všech detailů ornátu, spolu s mnoha fotografiemi. Fotografie zde jsem rovněž převzal z jejich webu: Wallfahrtskirche Maria Hilf - Trutzhain

Kostel v Trutzhain
Kostel v Trutzhain

Hlavní pouť v Trutzhain, tzv. „Quinauer Wallfahrt“ se koná na 1.neděli v červenci (podle starého církevního kalendáře) na svátek Navštívení Panny Marie – Mariä Heimsuchung. V tyto dny ožije, jinak ospalá vesnička u Schwalmstadtu v Hesensku, nebývalým životem. Hlavní pouť má bohatý program na celý den. Poté se účastníci rozjedou domů.

Oba kostely
Oba kostely

Na faře bydlí rodina pastoračních pomocníků. Jsou to velmi dobří lidé. Trutzhainský poutní kostel patří do významné tzv. Elisabethpfad – poutní stezky svaté Alžběty. Svatá Alžběta sídlila na hradu Wartburg a odsud stezka vychází a míří do Marburgu, kde zemřela 17.listopadu 1231. Je zajímavé, že svatou Alžbětu uctívají i luterské církve. Poutnická cesta má v Trutzhain svou zastávku. Pro účastníky je připraveno ubytování v poutním stanu.

Trutzhain - Venku
Trutzhain - Venku

O Trutzhain vám můžou povědět i další poutníci, kteří tam se mnou byli: pan Kludsky, pan Hubert, Miluše Heranová, Tonda Mácsodi a další mladí z Jirkova. Zcela jistě bych se tam ještě chtěl vrátit. 1. s farníky na hlavní pouť 2.s mládeží ujít aspoň kousek po Stezce sv.Alžběty a přespat u nich ve stanu. Krajina je tam hezká. Kdy to bude? Uvidíme.

Oficiální stránky sekundárního poutního místa v Trutzhain: Wallfahrtskirche Maria Hilf - Trutzhain

počasí v regionu

Citát pro dnešek!

"Milé slovo brzy ráno potěší srdce na celý den."
Carpe Diem

Farnosti, které se starají o poutní místo Květnov:

Farnost Jirkov | Farnost Chomutov

Přátelská farnost v Německu, kde pořádají Quinauer Wallfahrt:

Maria Hilf Trutzhain

Německé spolky rodáků z Chomutova a Jirkova:

Komotau | Goerkau

Mohlo by vás zajímat!...

Květnov
P.Mgr. Miroslav Dvouletý
Římskokatolická farnost
Děkanství Jirkov
Kostelní 55
CZ
431 11 Jirkov
 

Bližší kontaktní informace