info

Orelská pouť 2020

První pouť v sezóně 2020 se na Květnově (Quinau) uskutečnila až v sobotu 16. května. Dvě předchozí naplánované - "vikariátní" jarní a "německá" ekumenická - byly kvůli koronavirové krizi zrušeny.

Orelská jednota z Chomutova se nebála a většina z aktivních poutníků vyrazila od kostela svaté Barbory z Horní Vsi, v sobotu 16. května již v 9 hodin.

Jejich cesta vedla Bezručovým údolím, dále stoupali přes Bečov a Blatno až na Květnov.

 Počasí vyšlo celkem dobře, což je na horách důležité.

Mše svatá byla naplánovaná ve 14 hodin. Bohoslužbu koncelebrovali dva kněží Miroslav Dvouletý a Alois Heger. 

Na začátku bohoslužby byl zazpíván Orelský chorál, který si předtím nacvičila orelská schola v přírodě pod stromy.

Ovšem bylo třeba dodržovat hygienická opatření včetě roušek - ústenek nebo používat dezinfekci u vchodu, (kněží také před a po podávání svatého přijímání) atd..

Hlavním cílem poutníků bylo vidět milostnou sochu Panny Marie Květnovské (mj. též "Královny Krušných hor")

Poslední bod poutě byla možnost koupit si něco - buď občerstvení v poutním stánku - nebo ke vzdělání u pobočky on-line křesťanské prodejny z Prahy.

Napsal Dvouletý Miroslav, těšíme se na setkání na Květnově.

počasí v regionu

Citát pro dnešek!

"Chceme-li porozumět stromu, podíváme se do země, v níž leží jeho kořeny."
Carpe Diem

Farnosti, které se starají o poutní místo Květnov:

Farnost Jirkov | Farnost Chomutov

Přátelská farnost v Německu, kde pořádají Quinauer Wallfahrt:

Maria Hilf Trutzhain

Německé spolky rodáků z Chomutova a Jirkova:

Komotau | Goerkau

Mohlo by vás zajímat!...

Květnov
P.Mgr. Miroslav Dvouletý
Římskokatolická farnost
Děkanství Jirkov
Kostelní 55
CZ
431 11 Jirkov
 

Bližší kontaktní informace