info

Němečtí evangelíci na pouti

V neděli 19.5.2019 připutovali na Květnov němečtí evangeličtí křesťané pod vedením svého faráře Volkmara Freiera z Marienbergu.

 Poutníci přicestovali za krásného počasí na kolech i auty. Tuto duchovní návštěvu zprostředkoval katolický farář z Olbernhau a Marienbergu, Klaus Tschöpe, který připravil texty pro ekumenickou bohoslužbu a uvedl poutníkům základní informace o poutním místě Květnov, německy Quinau.

Tři duchovní se střídali v německých modlitbách, čtení, přímluvách (K. Tschöpe, V. Freier, M. Dvouletý) za doprovodu varhanice z Marienbergu. Evangelická luterská církev vlastní v Marienbergu také kostel zasvěcený Panně Marii, je gotického původu a je výraznou dominantou města.

Sbírka z ekumenické pobožnosti na opravy květnovského kostela činila asi 300 euro. Pán Bůh zaplať. Na oplátku, farnost - děkanství Jirkov připravilo pohoštění a kafe zdarma. Koupit bylo možné suvenýry, zvl. Květnovské oplatky v německé verzi. (I příjmy z těchto artiklů jdou na opravu kostela.)

Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili společenství v modlitbě a projevili zájem o naše poutní místo. 

Zapsal: duchovní správce Květnova Miroslav Dvouletý, děkan v Jirkově

počasí v regionu

Citát pro dnešek!

"Když se ti tvůj všední den zdá být chudobný, neobviňuj jej, ale sebe, že nejsi dost silný, abys přivolal jeho bohatství."
Carpe Diem

Farnosti, které se starají o poutní místo Květnov:

Farnost Jirkov | Farnost Chomutov

Přátelská farnost v Německu, kde pořádají Quinauer Wallfahrt:

Maria Hilf Trutzhain

Německé spolky rodáků z Chomutova a Jirkova:

Komotau | Goerkau

Mohlo by vás zajímat!...

Květnov
P.Mgr. Miroslav Dvouletý
Římskokatolická farnost
Děkanství Jirkov
Kostelní 55
CZ
431 11 Jirkov
 

Bližší kontaktní informace