info

Poutní den 7.7.2019

Původní termín podle nereformovaného kalendáře svátku Navštívení Panny Marie je 2.7., takže tento poutní den byl nejblíže původnímu. Hojnost lidí, kteří přišli na českou pouť zdá se dokazuje tuto starou paměť lidu věřícího.

 Počasí, které je velmi důležité tady v horách, se nakonec umoudřilo, bylo větrno a z noci na poutní den se výrazně ochladilo. Modlitební procesí tak mohlo podle dávného zvyku začínat u červeného kříže na návsi Květnova. Náves byla upravená, kříž ozdoben květinami, bylo přidáno posezení ve formě dřevěných lavic a stolů, a o kousek dál byl renovován i železný kříž na náklady obce Blatno.

Procesí vedl místní duchovní správce, Mgr. Miroslav Dvouletý (z Jirkova). Nový procesní kříž nesl pan Josef Adámek, který je též dlouholetým poutníkem velehradským.

Ostatní poutníci se seřadili za křížem a zpívali mariánskou antifonu "Ave Maria". Jejich společnost nebyla až tak četná, za to pestrá. Přijeli z Jirkova, Strupčic, Sušan, Údlic, Chomutova, Blatna...

Modlitební procesí prošlo starou cestou podél dřevěných ohrad za vsí a skrze lipovou alej až k patě barokních schodů, majíce stále před očima zářivě bílý obnovený kostel Panny Marie. Na schodech, řazených po deseti, se lidé modlili růženec radostný a nepotřebovali k tomu ani modlitební pomůcku. Stačilo při každém novém Zdrávasu vystoupat na jeden schod.

V kapli před kostelem byla modlitba růžence dokončena závěrečnou modlitbou Zdrávas Královno a lidé si pak mohli zapálit svíčku za sebe nebo blízké osoby. Svíčky jsou stále k dispozici a kdyby došly, tak v poutním stánku hned vedle je možné si vyžádat.

V poutním stánku se také dají koupit na památku z Květnova svíčky, hrnky, zvonečky, lázeňské oplatky, svaté obrázky, růžence nebo se můžete jen občerstvit kávou, čajem, menším jídlem.

Mše svatá začala hned po příchodu modlitebního procesí. Vyzváněl na ni zvon z květnovské kostelní věže. Hlas zvonu zněl do daleka.

Na programu byla česká mše svatá v 10:30 hodin a německá mše v 14:15 hodin. Mezitím ještě krátká adorace a svátostné požehnání v 12:30 jako zakončení poutě pro české poutníky. Českou mši svatou celebroval M. Dvouletý a kázal Alois Heger, děkan chomutovský.

Německou mši celebroval Klaus Tschöpe z Olbernhau, koncelebroval M.Dvouletý.

Na pouti se aktivně účastnila také dechovka z Pobershau, vybraní jedinci doprovázeli mši svatou když se střídali s varhaníkem.

Společně koncertovali na louce u kostela po mši svaté - na závěr poutního dne.

Nikomu se domů nechtělo, počasí se vyjasnilo a oteplilo. V poutním stánku občerstvení lidé se rozcházeli až do 17 hodin.

Díky všem aktivně zúčastněným za průběh poutního dne a s těmi, kdo nemohli přijít se těšíme na viděnou při dalších poutních dnech na Květnově: v neděli 14.7. a pak 21.7.

počasí v regionu

Citát pro dnešek!

"Podej přátelům ruku, ale neměj přitom zavřené prsty."
Carpe Diem

Farnosti, které se starají o poutní místo Květnov:

Farnost Jirkov | Farnost Chomutov

Přátelská farnost v Německu, kde pořádají Quinauer Wallfahrt:

Maria Hilf Trutzhain

Německé spolky rodáků z Chomutova a Jirkova:

Komotau | Goerkau

Mohlo by vás zajímat!...

Květnov
P.Mgr. Miroslav Dvouletý
Římskokatolická farnost
Děkanství Jirkov
Kostelní 55
CZ
431 11 Jirkov
 

Bližší kontaktní informace