info

Votivní tabule obnoveny

Na Květnově byly zásluhou ochotných a přičinlivých brigádníků vystaveny votivní tabule ("votiv-tafeln"), které kdysi byly umístěny v presbytáři kostela, na nové důstojné místo. 

 Při chátrání kostela a pozdějších opravách se tabule několikrát přenášely v rámci kostela. Stále se hledalo, kam by se nejlépe umístily, protože na původním místě byly trochu schovány za hlavním oltářem. Nakonec se našlo místo v opravené věži, kde je restaurovaná socha Panny Marie Lurdské. Zbylé desky budou ještě opraveny. Jedna z těchto votivních tabulí byla věnována i farnosti v Trutzhain, kde uchovávají kopii sošky Panny Marie Květnovské neboli Quinauer Madona a mají ji tam ve zdi mariánské kaple. Na votivních tabulích najdeme ponejvíce text s prosbou: "Maria pomoz" nebo s díkem: "Maria pomohla". Najdeme mezi nimi desky z Litvínova (bílá), z Chomutova, Jirkova nebo již zaniklé vesnice Brany (Prahn) u Března či z Červeného Hrádku. 

Nabízí se možnost ke stávajícím tabulím, které jsou evidovány od počátku 1.světové války do 50. let 20.století, přidat i tabulky ze současnosti - prosebné či děkovné, a také třeba v češtině (všechny dosavadní jsou v němčině).

Profesionálové z Německa si přinesli i vlastní "vercajk" neboli nářadí a brali vše důsledně a poctivě. Využili již předvrtaných otvorů v deskách a vymysleli nový symetrický obrazec. Omlouvají se za případné nepřesnosti, které jsou způsobeny kamenivem ve zdi. Já bych na to tak přísně nepohlížel. Však, posuďte sami. Tabule jsou ve věži k prohlédnutí kdykoli je kostel otevřený. Díky za dobré dílo. (napsal: Miroslav Dvouletý, admin)

počasí v regionu

Citát pro dnešek!

"Jestliže nesoudíš druhé, věř, že od Boha dostáváš nejvyšší uznání a dojdeš dobra."
Carpe Diem

Farnosti, které se starají o poutní místo Květnov:

Farnost Jirkov | Farnost Chomutov

Přátelská farnost v Německu, kde pořádají Quinauer Wallfahrt:

Maria Hilf Trutzhain

Německé spolky rodáků z Chomutova a Jirkova:

Komotau | Goerkau

Mohlo by vás zajímat!...

Květnov
P.Mgr. Miroslav Dvouletý
Římskokatolická farnost
Děkanství Jirkov
Kostelní 55
CZ
431 11 Jirkov
 

Bližší kontaktní informace