info

Hlavní poutě 2017

Všechny tři poutní dny byly letos na Květnově hezké. První poutní den vyšel zrovna na bývalý svátek Navštívení Panny Marie, a to 2.července. Dnes tento svátek slaví církev 31.května.

Už ale dávno kdysi, protože byl velký zájem o pouť k milostné sošce Panny Marie, tak se rozšířila pouť ještě o další dva poutní dny - respektive druhou a třetí neděli v červenci. Votivní tabulky a dary pro kostel s věnováním poukazují na skutečnost, že poutníci přicházeli ze širokého okolí. Také letos jsme navázali na tuto tradici. První poutní den se lidé sešli v 10 hodin u ozdobeného "červeného" kříže na návsi Květnova. Pak se šlo starou poutní cestou skrze alej a po růžencových schodech do kaple před kostelem.

Mši pro české poutníky sloužil Miroslav Dvouletý, pro německé Heinrich Bohaboj z Chemnitz a Andreas Schumann z Annabergu. Na druhou pouť přijel kázat Alois Heger z Chomutova. Pro německé poutníky přijel Karel Brunnler. Dále přijeli též kněží Markus Ruhs a Kamil Czapla. 

Na třetí pouť přijeli Marek Muller, jáhen Berthold Neumann a farář z Olbernhau a Marienbergu Klaus-Michael Tschöpe.
Díky všem, kteří pomáhali s přípravou poutí.

počasí v regionu

Citát pro dnešek!

"Zaměstnaného pokouší jeden ďábel, zahálčivého celý pluk."
Carpe Diem

Farnosti, které se starají o poutní místo Květnov:

Farnost Jirkov | Farnost Chomutov

Přátelská farnost v Německu, kde pořádají Quinauer Wallfahrt:

Maria Hilf Trutzhain

Německé spolky rodáků z Chomutova a Jirkova:

Komotau | Goerkau

Mohlo by vás zajímat!...

Květnov
P.Mgr. Miroslav Dvouletý
Římskokatolická farnost
Děkanství Jirkov
Kostelní 55
CZ
431 11 Jirkov
 

Bližší kontaktní informace