info

Podzim na Květnově 2017

Růžencová pouť se konala na Květnově o první sobotě v měsíci říjnu. Počasí bylo podzimní a po předešlých letních dnech nám připadalo téměř jako zimní.

Naštěstí se při procesí nespustil déšť, který pokropil návrší květnovské až během mše. Pak už se trochu vyčasilo. Na pouť přijeli čtyři kněží z krušnohorského vikariátu se svými farníky - chomutovský, kadaňský, litvínovský a jirkovský. Přijelo též dost ministrantů.Při bohoslužbě hrála jirkovská varhanice Barbora Güntherová a zpívala smíšená schola z podkrušnohorských farností.

Letos si připomínáme rovných 100 let od zjevení Panny Marie pasáčkům v portugalské Fatimě. Chceme se přidat k Panně Marii v jejím úsilí o obnovu duchovního života lidí věřících, konat pokání a modlit se růženec za nevěřící a za spásu duší a vůbec za celý svět.

Týden před podzimní poutí jsme se sešli v sobotu v kostele svatého Michaela archanděla v Blatně na vzácné pouti k tomuto světci.

Jirkovští, chomutovští i domácí tak mohli prožívat bohoslužbu v kostele po asi 60-ti letech.

Kostel v Blatně je dnes opravován a je hodně spojen s Květnovem a blatenský farář kdysi vyjednával v Římě odpustky pro květnovské poutě.

Z Blatna také vycházelo procesí vedené páterem J.Pleilem, který tuto tradici zavedl pak po odsunu v německém Trutzhainu.

V sobotu po podzimní pouti se ještě dostavili poutníci z farnosti Bělá pod Bezdězem se svým farářem Kamilem Škodou.

Trochu problém byl,že se začalo s opravami horských silnic.

Farníci z Bělé pak mířili ještě na prohlídku muzea - kláštera františkánského do Kadaně.

Přátelská schůzka na zhodnocení letošního česko-německého poutního roku se konala zanedlouho v blízkém Olbernhau.

Pan farář Tschöpe, který se též účastnil jedné z poutí v červenci nabídl přání německých pozounistů z Krušných hor, že by chtěli doprovodit hudbou jednu z poutních mší na Květnově v příštím roce. Tož, Gott sei dank... M.Dvouletý

počasí v regionu

Citát pro dnešek!

"Bůh tě potřebuje, i když se ti to momentálně nehodí."
Carpe Diem

Farnosti, které se starají o poutní místo Květnov:

Farnost Jirkov | Farnost Chomutov

Přátelská farnost v Německu, kde pořádají Quinauer Wallfahrt:

Maria Hilf Trutzhain

Německé spolky rodáků z Chomutova a Jirkova:

Komotau | Goerkau

Mohlo by vás zajímat!...

Květnov
P.Mgr. Miroslav Dvouletý
Římskokatolická farnost
Děkanství Jirkov
Kostelní 55
CZ
431 11 Jirkov
 

Bližší kontaktní informace