info

Orelská pouť na Květnov

Orelská pouť spojená s pěší trasou od kostela svaté Barbory v Chomutově - Horní Vsi, dále Bezručovým údolím, přes Bečov a Blatno - ke kostelu Navštívení Panny Marie na návrší za Květnovem se konala v sobotu 19.května. 

 Pěšího úseku, dlouhého 11 km se účastnilo asi 20 členů Orelské jednoty Chomutov a jejich přátel. Na následující bohoslužbu se dostavilo asi 40 lidí, včetně tří kněží, kteří mají co dočinění s Orelskou jednotou.

Bohoslužbu vedl místní administrátor Miroslav Dvouletý, který vstoupil do řad Orla v jednotě v Jablonci nad Nisou. Kázal Alois Heger, který je farářem těch orlů, kteří jsou věřící a chodí do kostela v Chomutově. Třetím koncelebrantem byl otec Alvarez Kodeda z Plzně, předseda duchovní rady Orla v ČR.

Katolický spolek Orel, která byl založen již roku 1909 se dnes definuje jako Křesťanská sportovní organizace. Jelikož se poutní místo Květnov stalo už tradičním poutním místem pro věřící členy Orla, tak bylo možné přidat si do orelské poutní knížky i razítko s květnovským kostelem. Toto je možné celoročně. Počasí vyšlo letos krásně. Už teď se těšíme na čtvrtý ročník.

Těšíme se na setkání na Květnově! 

 

počasí v regionu

Citát pro dnešek!

"Víra je ptáčkem, který v době, kdy noc je ještě tmavá, již začal zpívat."
Carpe Diem

Farnosti, které se starají o poutní místo Květnov:

Farnost Jirkov | Farnost Chomutov

Přátelská farnost v Německu, kde pořádají Quinauer Wallfahrt:

Maria Hilf Trutzhain

Německé spolky rodáků z Chomutova a Jirkova:

Komotau | Goerkau

Mohlo by vás zajímat!...

Květnov
P.Mgr. Miroslav Dvouletý
Římskokatolická farnost
Děkanství Jirkov
Kostelní 55
CZ
431 11 Jirkov
 

Bližší kontaktní informace