info

První letní pouť 2018

První pouť na Květnově se nejvíce blíží původnímu termínu Květnovské pouti, a to 2. července - podle starého liturgického kalendáře. V tento termín se koná i pouť v německém Trutzhain. Krušnohorská pouť začíná u kříže na návsi Květnova modlitbou růžence. 

 Procesí pak pokračuje se zpěvy poutníků alejí a růžencovými schody do kaple se svíčkami, kde je též socha Panny Marie. Pak začíná mše svatá - letos byl poutní den směřován modlitbami za nová kněžská a řeholní povolání.

Místo druhé mše je v kostele adorace a požehnání Nejsvětější svátostí oltářní. 

Asistence k české pouti s knězem Miroslavem Dvouletým.

Pak už začínají přijíždět němečtí poutníci.

Na německou pouť přijel jako hlavní celebrant Heinrich Bohaboj.

 

Kaplan Czapla přivezl procesní kříž, který byl pořízen německými rodáky z Forderverein Komotau.

Díky patří všem, kteří areál kostela na pouť připravovali a kteří sloužili při bohoslužbách.  (napsal Dvouletý M.)

počasí v regionu

Citát pro dnešek!

"Když chceš vidět Boží všemohoucnost - běž do hor! Když chceš vidět Boží lásku - zůstaň pod křížem!"
Carpe Diem

Farnosti, které se starají o poutní místo Květnov:

Farnost Jirkov | Farnost Chomutov

Přátelská farnost v Německu, kde pořádají Quinauer Wallfahrt:

Maria Hilf Trutzhain

Německé spolky rodáků z Chomutova a Jirkova:

Komotau | Goerkau

Mohlo by vás zajímat!...

Květnov
P.Mgr. Miroslav Dvouletý
Římskokatolická farnost
Děkanství Jirkov
Kostelní 55
CZ
431 11 Jirkov
 

Bližší kontaktní informace