info

procesí vedl jáhen Neumann

Podzimní pouť 2014

Podzimní pouť se letos nesla ve znamení poděkování Pánu Bohu za 25 let svobody, především svobody náboženského vyznání, a to nejen v Česku ale i v sousedním Sasku. Na tuto pouť přijeli především lidé z Krušnohorského vikariátu, ale také bratři a sestry ze Saska.

Pokračovat ve čtení

Matka Milosrdenství

M.Dvouletý - promluva 20.7.2014

Bratři a sestry v Kristu, vážení květnovští poutníci, možná jste si všimli různých ozdob, výjevů ze života Panny Marie a nápisů na stěnách a stropě kostela. V některých kartuších jsou latinské nápisy, kterým možná nerozumíte.

Pokračovat ve čtení

nazdobené oltáře ke cti a chvále Boží

Poutní den 20.7.2014

Třetí poutní den navštívili Květnov při pěkném počasí dva kaplani - chomutovský kněz Radim Vondráček a kaplan pro katolické studenty v Chemnitz - kněz Markus Ruhs, který má své rodové kořeny v Sudetech.

Pokračovat ve čtení

biskup Jan při mši

Poutní den 13.7.2014

Druhý poutní den 13.7. 2014 byl ve znamení návštěvy pana biskupa Jana Baxanta z Litoměřic a česko-německé poutní mše svaté.

Pokračovat ve čtení

zvětšenina známky v rukou faráře Piotra Paska OMI

Poutní den 6.7.2014 v Trutzhain

V poutní den 6.7.2014 byla Quinauer Wallfahrt též v Trutzhainu v Hesensku, kde mají kopii poutní květnovské sošky Panny Marie. Mše svatá je tam sloužena jen jedna v 10:30 a mariánská pobožnost je až odpoledne. Hlavním hostem poutního dne byl Oblát Panny Marie - Stephan Brezina. Letos se bohužel nikomu z nás nepodařilo zúčastnit se, a tak tento úkol zůstává na příští rok.

Pokračovat ve čtení

počasí v regionu

Citát pro dnešek!

"Muž je s to zůstat své ženě věrný jen tenkrát, váží-li si jejích věrností více než svých."
Carpe Diem

Farnosti, které se starají o poutní místo Květnov:

Farnost Jirkov | Farnost Chomutov

Přátelská farnost v Německu, kde pořádají Quinauer Wallfahrt:

Maria Hilf Trutzhain

Německé spolky rodáků z Chomutova a Jirkova:

Komotau | Goerkau

Mohlo by vás zajímat!...

Květnov
P.Mgr. Miroslav Dvouletý
Římskokatolická farnost
Děkanství Jirkov
Kostelní 55
CZ
431 11 Jirkov
 

Bližší kontaktní informace