info

zvětšenina známky v rukou faráře Piotra Paska OMI

Poutní den 6.7.2014 v Trutzhain

V poutní den 6.7.2014 byla Quinauer Wallfahrt též v Trutzhainu v Hesensku, kde mají kopii poutní květnovské sošky Panny Marie. Mše svatá je tam sloužena jen jedna v 10:30 a mariánská pobožnost je až odpoledne. Hlavním hostem poutního dne byl Oblát Panny Marie - Stephan Brezina. Letos se bohužel nikomu z nás nepodařilo zúčastnit se, a tak tento úkol zůstává na příští rok.

Pokračovat ve čtení

počasí v regionu

Citát pro dnešek!

"Muž je s to zůstat své ženě věrný jen tenkrát, váží-li si jejích věrností více než svých."
Carpe Diem

Farnosti, které se starají o poutní místo Květnov:

Farnost Jirkov | Farnost Chomutov

Přátelská farnost v Německu, kde pořádají Quinauer Wallfahrt:

Maria Hilf Trutzhain

Německé spolky rodáků z Chomutova a Jirkova:

Komotau | Goerkau

Mohlo by vás zajímat!...

Květnov
P.Mgr. Miroslav Dvouletý
Římskokatolická farnost
Děkanství Jirkov
Kostelní 55
CZ
431 11 Jirkov
 

Bližší kontaktní informace