kontakt

Poutní sobota 8.5. vyšla zrovna na svátek Panny Marie Prostřednice všech milostí.
Obec Blatno nechala doplnit nové stromy k stávající aleji, což poutníci kvitovali.

Procesí vedené ministrantem s křížem tak mohlo hezky projít z návsi až k patě růžencových schodů a to za zpěvu všech slok mariánských písně "Budiž vděčně velebena".

Společně se poutníci modlili radostný růženec pod vedením M. Dvouletého.

Následovala mše svatá v kostele a mariánská pobožnost. Účastníci poutní mše si mohli odnést na památku poutní oplatky (lázeňského typu) od výrobce hostií Unita.

Zúčastnili se kněží Jan Burian, Miroslav Dvouletý, Alois Heger, Radim Vondráček a poutníci z Kadaně, Postoloprt, Chomutova, Jirkova a Blatna.
fota Jaroslav Eichelmann (upraveno pro web)

 

 

 

Poslední fotka je od Ondřeje Günthera.

 

 

počasí v regionu

Citát pro dnešek!

"Sloužíme-li bližním, napodobujeme anděly."
Carpe Diem

Farnosti, které se starají o poutní místo Květnov:

Farnost Jirkov | Farnost Chomutov

Přátelská farnost v Německu, kde pořádají Quinauer Wallfahrt:

Maria Hilf Trutzhain

Německé spolky rodáků z Chomutova a Jirkova:

Komotau | Goerkau

Mohlo by vás zajímat!...