kontakt

Pouť z Trutzhain na Květnov se konala o čtvrté neděli v červenci čili - 24.7.2022. Poutníci přijeli společně autobusem. Mše svatá začínala ve 14 hodin v kostele Navštívení Panny Marie.

S poutníky z německé farnosti, kde je uctívána již 72 let soška květnovské madony přijel nový farář Jens Körber. Spolu s věřícími vybrali před cestou dar 2050 euro, které osobně předal po kocelebrované mši svaté děkanu Miroslavu Dvouletému z Jirkova. Byl předán také pozdrav od biskupa z Fuldy Dr. Michaela Gerbera a tlumočena výzva k navázání hlubší spolupráce mezi biskupstvími Fulda a Litoměřice. Na závěr bylo připraveno v poutním stánku pohoštění a Květnovské oplatky v německé verzi si mohli vzít s sebou na cestu do autobusu.

.. přefoceno z plakátu...

MD

počasí v regionu

Citát pro dnešek!

"Dokud člověk nespočine v Bohu, bude neustále utíkat sám před sebou."
Carpe Diem

Farnosti, které se starají o poutní místo Květnov:

Farnost Jirkov | Farnost Chomutov

Přátelská farnost v Německu, kde pořádají Quinauer Wallfahrt:

Maria Hilf Trutzhain

Německé spolky rodáků z Chomutova a Jirkova:

Komotau | Goerkau

Mohlo by vás zajímat!...