kontakt

Všechny tři letní poutě v roce 2022 se vydařily. První a třetí pouť vedl Miroslav Dvouletý, druhou pouť vedl Alois Heger. Pouť začínala v 10 hodin u červeného kříže na návsi Květnova.

 

V sakristii před německou mší svatou...

Díky patří všem, kteří poutní akce připravovali.

Na závěr poutního dne se pořádá výstav s monstrancí a svátostné požehnání krušnohorskému kraji...

Zdravíme všechny návštěvníky krušnohorského Květnova - Quinau a přejeme vše dobré. 

počasí v regionu

Citát pro dnešek!

"Jako poutník bez cíle je člověk bez víry."
Carpe Diem

Farnosti, které se starají o poutní místo Květnov:

Farnost Jirkov | Farnost Chomutov

Přátelská farnost v Německu, kde pořádají Quinauer Wallfahrt:

Maria Hilf Trutzhain

Německé spolky rodáků z Chomutova a Jirkova:

Komotau | Goerkau

Mohlo by vás zajímat!...