kontakt

Jarní pouť se konala na Květnově v sobotu 7. května 2022. Byla určena pro poutníky z krušnohorského vikariátu. Začínalo se jako vždy od červeného kříže na návsi Květnova.

 Po modlitbě růžence na "růžencových schodech" se konala mše svatá. Té předsedal Miroslav Dvouletý, děkan z Jirkova. Kázal při ní Alois Heger, děkan z Chomutova.

Po mši svaté následovala mariánská pobožnost. Během celé pouti bylo možné občerstvit se v prodejním stánku. Veškerý výdělek jde na obnovu kostela.

Pán Bůh zaplať všem lidem, kteří přispěli aktivně ke zdárnému průběhu poutě - ministrantům, hudebníkům, těm co uklízeli v kostele, připravovali květiny, atd... napsal Miroslav Dvouletý (fota Alois Heger)

počasí v regionu

Citát pro dnešek!

"Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uvidí Boha."
Carpe Diem

Farnosti, které se starají o poutní místo Květnov:

Farnost Jirkov | Farnost Chomutov

Přátelská farnost v Německu, kde pořádají Quinauer Wallfahrt:

Maria Hilf Trutzhain

Německé spolky rodáků z Chomutova a Jirkova:

Komotau | Goerkau

Mohlo by vás zajímat!...