kontakt

Druhý poutní den 13.7. 2014 byl ve znamení návštěvy pana biskupa Jana Baxanta z Litoměřic a česko-německé poutní mše svaté.

biskup Jan při mši
biskup Jan při mši

Program začínal pravidelně v 8 hod. modlitbou na Růžencových schodech. První mši svatou sloužil M. Dvouletý z Jirkova především za české vojáky v Afghánistánu. Druhá česká mše, výjimečně v 11 hodin byla sloužena biskupem Janem. Spolu s ním přišli koncelebrovat další kněží: M. Dvouletý z Jirkova, A. Heger a R. Vondráček z Chomutova, Š. Polívka z Vejprt a klerik Křížovnického řádu z Chomutova. Za německou stranu H. Bohaboj z Chemnitz a jáhen B. Neumann z Flöhy. Pan biskup oslovil účastníky mše jak česky tak německy. Některé části mše byly latinsky. Latinské ordinarium zpívala mužská schola z Chomutova. Biskup Jan kázal česky. Německou promluvu pronesl Heinrich Bohaboj.

páter Bohaboj káže německy
páter Bohaboj káže německy

evangelium četl česky A.Heger
evangelium četl česky A.Heger

koncelebrující kněží při epiklezi
koncelebrující kněží při epiklezi

hle, kalich věčné smlouvy
hle, kalich věčné smlouvy

pohled do presbytáře
pohled do presbytáře

Po mši svaté následovala mariánská pobožnost. V přestávce si mohli lidé popovídat neformálně s panem biskupem a dalšími kněžími. Ve stánku bylo možné zakoupit suvenýry a malé občerstvení. Na faře v Jirkově máme DVD záznam mše svaté včetně kázání pana biskupa Jana. Je možné jej zapůjčit, včetně jiných krátkých videí z Květnova. (Jirkovská farnost shlédne záznam na jednom z podzimních společenství.)

poutníci ve stánku
poutníci ve stánku

biskup Jan při rozhovoru s poutníky
biskup Jan při rozhovoru s poutníky

Odpolední pravidelná německá pouť začala modlitbou růžence (první 3 desátky radostných tajemství) v kostele, kterou vedl J. Schmidt. Mši svatou sloužil kněz Karl Brünnler ze Schmölln - rodák z Chomutova. Kázání, které pronesl, najdete v německé části květnovských stránek. Asistovali B. Neumann a M. Dvouletý.

na každou mši se musí zazvonit - opravená zvonice
na každou mši se musí zazvonit - opravená zvonice

modlitba růžence v kostele
modlitba růžence v kostele

při německé mši
při německé mši

K. Brünnler okuřuje oltář
K. Brünnler okuřuje oltář

počasí v regionu

Citát pro dnešek!

"Moudrý je muž, který se netrápí tím, co nemá, ale raduje se z toho, co má."
Carpe Diem

Farnosti, které se starají o poutní místo Květnov:

Farnost Jirkov | Farnost Chomutov

Přátelská farnost v Německu, kde pořádají Quinauer Wallfahrt:

Maria Hilf Trutzhain

Německé spolky rodáků z Chomutova a Jirkova:

Komotau | Goerkau

Mohlo by vás zajímat!...