kontakt

Rok 2017 začal na Květnově půlnoční mší svatou a pořádnou zimou. Není jednoduché se přes sněhové pláně dostat ze vsi k poutnímu areálu. Leden a únor jsou ve znamení bílé zimy. Pravidelné bohoslužby však trvají, i když přichází méně lidí než v létě.

V měsíci březnu budeme prožívat dobu postní. V dubnu první sobota stále postní.

Třetí sobota v dubnu 15.4. vychází letos na tzv. Bílou sobotu, což je aliturgický den,
tzn. jediný den v roce, kdy se nekoná veřejná bohoslužba (dokonce je to zakázáno),
tudíž na Květnově tuto jindy pravidelnou sobotu mše nebude.
Po západu slunce, kdy začíná velikonoční neděle jste zváni na Vigilii Zmrtvýchvstání
do kostela v Jirkově (20:30 hodin).

Jarní pouť bude v sobotu 6. května. Od kříže na návsi Květnova se půjde průvodem v 10:00 hodin ke kostelu.
Mše svatá bude v 10:30 hodin. Očekáváme účast také poutníků z farnosti Annaberg.

Orelská pouť (nejen pro členy Orla) se koná o třetí sobotě v květnu, 20.5. v 14:00 hodin.

 

 

Hlavní poutní dny dle starého církevního kalendáře jsou v červenci: první tři neděle: 2.7., 9.7., 16.7.2017
(Dříve bylo Navštívení Panny Marie slaveno 2. července. Tak to mají stále v německém Trutzhainu)
Pozor, místo dvou českých mší, bude sloužena jen jedna. Ranní mše jsou zrušeny. Začíná se jako na jarní či podzimní pouti v 10:00 hodin u červeného kříže
na návsi Květnova a pak se půjde procesím do kostela. Po mši bude mariánská pobožnost. Po přestávce na občerstvení
bude ještě adorace a svátostné požehnání. Německá mše začíná v 14:15 hodin.

Podzimní pouť "Růžencová" bude v sobotu 7.října, 2017. Program bude podobný jako při jarní pouti. Očekáváme účast kněží
z Krušnohorského vikariátu.

Na setkání s Vámi se těší duchovní správce R.D. Mgr. Miroslav Dvouletý.

počasí v regionu

Citát pro dnešek!

"Ne všichni svatí začali dobře, ale všichni dobře skončili."
Carpe Diem

Farnosti, které se starají o poutní místo Květnov:

Farnost Jirkov | Farnost Chomutov

Přátelská farnost v Německu, kde pořádají Quinauer Wallfahrt:

Maria Hilf Trutzhain

Německé spolky rodáků z Chomutova a Jirkova:

Komotau | Goerkau

Mohlo by vás zajímat!...