kontakt

Orelská pouť na Květnov se konala v sobotu 15.6.2019 a pro většinu účastníků začínala v 9 hodin ráno srazem u kostela svaté Barbory v Chomutově - Horní Vsi. 

Letos na tuto pouť přišlo hodně rodičů s dětmi a poctivě vyšlapali celou cestu až k mariánské svatyni do Krušných hor.
V tento parný den bylo třeba hodně pít a vyhledávat stín. Znavení poutníci byli proto rádi za cíl cesty - chladný kostel na Květnově a možnost občerstvení v přilehlém poutním stánku. Bohoslužbu, která začínala až ve 14 hodin vedl Alois Heger s Miroslavem Dvouletým (člen orelské jednoty Jablonec). Další členové orelské poutnické party se aktivně zúčastnili návštěvy kostela - přede mší zvonili na zvon, při mši četli lekce nebo přinášeli obětní dary. Jen nebyl nikdo, kdo by doprovázel bohoslužbu hrou na varhany. Při této akci byla jedna novinka - modré sešitové zpěvníky "Ave Maria gratia plena", které nechala vyrobit jirkovská farnost - měly svou premiéru. Po skončení mše svaté jsme zasvětili tento kraj a zvláště rodiny Panně Marii a kdo chtěl, mohl se zblízka podívat na milostnou sošku Panny Marie Květnovské. Po mši ještě ti aktivnější hráli fotbal a na honěnou. Dospělí si při kávě povyprávěli, co je nového. Nejvzdálenější poutník přijel z Děčína. Kdo chtěl, mohl si koupit poutní květnovské oplatky s sebou na cestu domů. Čtvrtý ročník se letos orlům z Chomutova opravdu povedl.
Odkaz na pásmo fotek s hudbou:
https://youtu.be/2ddAG9Z2s44

Zapsal M. Dvouletý

počasí v regionu

Citát pro dnešek!

"Bůh je nejvyšší, věčnou, nekonečnou bytostí."
Carpe Diem

Farnosti, které se starají o poutní místo Květnov:

Farnost Jirkov | Farnost Chomutov

Přátelská farnost v Německu, kde pořádají Quinauer Wallfahrt:

Maria Hilf Trutzhain

Německé spolky rodáků z Chomutova a Jirkova:

Komotau | Goerkau

Mohlo by vás zajímat!...