kontakt

Růžencová pouť se konala na Květnově v sobotu 5. října roku 2019. Všechny poutníky a cyklisty doprovázel vítr a déšť... (8°C) Proto pan vikář Řehoř Czerny ukrátil procesí a zahájil modlitby až na růžencových schodech.

 Poutním kazatelem pro tuto podzimní pouť byl jmenován kněžími z vikariátu nový kaplan v Chomutově, otec Leopold Slaninka (původem ze západního Slovenska). Ten je členem jezuitského řádu, který tento kostel v jednom období jeho historie spravoval (z Chomutova) a tehdy bylo vytvořeno i slavnostní průčelí kostela s emblémem jezuitů a nápisem "AMDG", což vysvětlil v kázání jako latinské heslo, které lze přeložit: "k větší Boží slávě"

Statečných poutníků bylo kolem čtyřiceti. Větrací okna v kostele jsme museli kvůli silnému větru zavřít. 

 

 Varhany nás stále zlobí, do příští poutě se budou muset nechat poopravit... a hrálo se při mši na elektrofonické klávesy. Hrála slečna Marcela.

K mariánské pobožnosti zpíval litanie pan Michal. Květiny nazdobila paní Marie Güntherová.

Ve stánku s občerstvením sloužila Jana Jermilová alias sestra Imelda.

Věrnou fotografickou kopii (od Pavla Šnajdra) umístila na oltář na dobu poutního mezidobí sestra Miluše.

Dík patří všem za pomoc, i těm kteří kostel a přilehlé okolí uklízeli, i těm, co přijeli v tom nečase na pouť. MD.

počasí v regionu

Citát pro dnešek!

"Dvě věci přivádějí člověka ke zralosti: láska a utrpení"
Carpe Diem

Farnosti, které se starají o poutní místo Květnov:

Farnost Jirkov | Farnost Chomutov

Přátelská farnost v Německu, kde pořádají Quinauer Wallfahrt:

Maria Hilf Trutzhain

Německé spolky rodáků z Chomutova a Jirkova:

Komotau | Goerkau

Mohlo by vás zajímat!...