kontakt

Všechny tři květnovské poutě proběhly nakonec v krásném počasí. Pokaždé se proto vycházelo od červeného kříže na návsi. Tam byl úvod do modlitby růžence a zahájení pouti. 

 

 Za zpěvu mariánské písně se kráčelo alejí k patě růžencových schodů, kde se dále pokračovalo v modlitbě jednotlivých desátků radostného růžence. 

 

Prodejní stánek byl otevřen.  

V kostele se konala jen česká poutní mše. Asistence na mši byla z jirkovské i  chomutovské farnosti.

Mši svatou koncelebrovali Ondřej Matula a Miroslav Dvouletý

Udělování svatého přijímání - communio.

Věřící při řazení zástupu k uctění milostné sošky Panny Marie Květnovské. Při pobožnosti se zpívala originální květnovská píseň.

Společné foto po mši svaté.

Přijeďte také na některou z květnovských poutí!

 

počasí v regionu

Citát pro dnešek!

"Ve znamení kříže zvítězíš."
Carpe Diem

Farnosti, které se starají o poutní místo Květnov:

Farnost Jirkov | Farnost Chomutov

Přátelská farnost v Německu, kde pořádají Quinauer Wallfahrt:

Maria Hilf Trutzhain

Německé spolky rodáků z Chomutova a Jirkova:

Komotau | Goerkau

Mohlo by vás zajímat!...