kontakt

Podzimní pouť na Květnově proběhla na druhou sobotu v měsíci říjnu, tj. 10.10. 2020. Procesí a mši svatou vedl okrskový vikář a litoměřický kanovník Řehoř Czerny z Litvínova.

 Počasí vyšlo docela dobře. Prodejní stánek byl otevřen. Bohužel jen koronavirová epidemie nás omezovala. Díky Bohu vše dobře dopadlo.

Poděkování patří všem, kteří uklízeli kostel nebo připravovali květiny. Pán Bůh zaplať. Zdárně na Květnově proběhla též srpnová hudební slavnost se čtyřmi koncerty barokní hudby. Bohužel se ke konci trochu pokazilo počasí. První říjnovou sobotu též proběhla poutní mše v kostele sv. Michaela v nedalekém Blatně. Již třetí rok této slavnosti pořádala farnost - děkanství v Jirkově, dále farnost - děkanství v Chomutově a obecní úřad v Blatně.

Přes rok zde zůstávají pravidelné mše svaté o 1. a 3. sobotě v 14 hodin (se smírnou pobožností). Přijeďte se i vy podívat na Květnov. :-)

 

počasí v regionu

Citát pro dnešek!

"Znát lidi, znát i všechny jejich slabosti, a přesto je milovat: to je pravá křesťanská láska."
Carpe Diem

Farnosti, které se starají o poutní místo Květnov:

Farnost Jirkov | Farnost Chomutov

Přátelská farnost v Německu, kde pořádají Quinauer Wallfahrt:

Maria Hilf Trutzhain

Německé spolky rodáků z Chomutova a Jirkova:

Komotau | Goerkau

Mohlo by vás zajímat!...