kontakt

 Letní poutě na Květnově se docela vydařily. Počasí bylo přívětivé. Po všechny tři týdny bylo velmi teplo a sucho. V kostele však bylo příjemně chladno. Poutníkům se tu muselo líbit.

0001Kvetnov
Před kaplí Panny Marie, lidé čekají, aby mohli zapálit svíci

České bohoslužby sloužil na první pouti R.D. Miroslav Dvouletý z Jirkova. Zároveň v tuto neděli se konala také tzv. Květnovská pouť v hesenském Trutzhain. Odpoledne se přihnala bouřka.

0002Kvetnov
Miroslav Dvouletý

Pro letošní poutě byly vyrobeny upomínkové předměty, jako jsou svíčky, obrázky, keramické zvonečky a lázeňské oplatky s obrázkem Panny Marie či kostelem na Květnově. Poutníci si koupí těchto suvenýrů odnesou domů hezkou vzpomínku a zároveň přispějí na obnovu tohoto krásného areálu - "Perla Krušných hor", jak se kdysi říkávalo.

0003Kvetnov
Nové zvonečky

Na druhou poutní neděli přijeli kněží z Chomutova, R.D. Pavel Morávek a R.D. Alois Heger a s nimi i věřící z chomutovské farnosti. Ukázalo se tu i několik mladých z křesťanského dětského tábora v klášteře v Oseku.

0004Kvetnov
Děti z tábora v Oseku předčítají přímluvy
0005Kvetnov
Mše svatá a oltáře s bohatými kyticemi květů
0006Kvetnov
Společné foto kněží a asistence
0007Kvetnov
Alois Heger s Květnovskou madonou
0008Kvetnov
Pavel Morávek káže od ambonu
0009Kvetnov
Slavnostní vstup do kostela a Boží lid zpívá píseň pod vedením varhanice

Třetí neděli sloužil poutníkům R.D. Miroslav Dvouletý a kromě pravidelné asistence z Jirkova přijel i bohoslovec z Prahy, bratr Václav, člen rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Manželé Schmidtovi pomohli s přípravou výstavy votivních cedulí ve zvonici kostela.

0010Kvetnov
Mariánská pobožnost
0011Kvetnov
Na konci mariánské pobožnosti je možné uctít milostnou sošku osobně

Na závěr je třeba poděkovat všem bratřím a sestrám, kteří se zasloužili o zdárný průběh poutí. Např. v přípravě květinové výzdoby, úklidu lavic, přípravě občerstvení, asistence při liturgii, liturgickou hudbou, atd. Těšíme se na společné setkání při další společné pouti.

počasí v regionu

Citát pro dnešek!

"Jeden jediný okamžik dokáže všechno změnit."
Carpe Diem

Farnosti, které se starají o poutní místo Květnov:

Farnost Jirkov | Farnost Chomutov

Přátelská farnost v Německu, kde pořádají Quinauer Wallfahrt:

Maria Hilf Trutzhain

Německé spolky rodáků z Chomutova a Jirkova:

Komotau | Goerkau

Mohlo by vás zajímat!...