kontakt

Německé poutě na Květnově se vydařily, i když první poutní den byla bouřka. O dalších poutních dnech už se počasí mírnilo a tak přijelo poměrně dost poutníků.

0015Kvetnov
Karel Havelka umí dobře česky i německy

Na první pouť přijelo nemnoho lidí a z představitelů kléru jen jáhen B.Neumann z Flöhy. Předpověď počasí hlásila velká horka a na horách možnost bouřek. Téměř zároveň s bouřkou dorazil německý kněz otec Johanes Gemende. Ten působí v saském charitním domově v Naundorfu (nedaleko Königsteinu či Pirny). V červnu oslavil své zlaté kněžské jubileum, neboli 50 let kněžství. Během sloužení mše svaté byla v kostele skoro tma a zvenčí jsme slyšeli pořádné hřmění. Po mši se pak spustil déšť, takže mnozí poutníci si ani nestihli koupit suvenýry či občerstvení a radějí utíkali přes louku ke svým autům.

0003Kvetnov
Zvonky budou připomínat setkání na Květnově

Na druhou pouť přijelo hodně lidí a jako hlavní celebrant Karel Havelka, kanovník litoměřické kapituly (a jako kazatel Heinz Bohaboj z Chemnitz). Přede mší svatou byla možnost jít ke zpovědi (Karl Brünnler) v kapli naproti sakristii. Při společné modlitbě u oltáře nechyběli ani čeští kněží M.Dvouletý a A.Heger. K. Havelka připomněl, že jeho mateřskou řečí je němčina, zatímco otcovskou řečí, po otci, je čeština. Kázání H. Bohaboje uvádíme v němčině na německé verzi těchto stránek.

0012Kvetnov
Diakon Neumann a hlavní celebrant 2.poutní mše, K. Havelka
0013Kvetnov
H. Bohaboj při kázání

Na třetí pouť přijel mladý kněz Markus Ruhs z Chemnitz. Měl kázání o Panně Marii, Královně Krušných hor, které uvádíme na německé verzi tohoto webu. Po všechny tři neděle zajišťovali liturgii u oltáře jáhen Neumann a pan Jürgen Schmidt z Radeberg. Po všechny tři německé mše (a pobožnosti) hrál na kůru český varhaník Tomáš Mareček a u oltáře koncelebroval M.Dvouletý, duchovní správce tohoto poutního místa.

0014Kvetnov
Kněží při koncelebraci u oltáře 

Na závěr je třeba poděkovat všem bratřím a sestrám, kteří se zasloužili o zdárný průběh poutí. Např. v přípravě květinové výzdoby, úklidu lavic, přípravě občerstvení, asistence při liturgii, liturgickou hudbou, atd. Těšíme se na společné setkání při další společné pouti.

 

počasí v regionu

Citát pro dnešek!

"Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce, vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká."
Carpe Diem

Farnosti, které se starají o poutní místo Květnov:

Farnost Jirkov | Farnost Chomutov

Přátelská farnost v Německu, kde pořádají Quinauer Wallfahrt:

Maria Hilf Trutzhain

Německé spolky rodáků z Chomutova a Jirkova:

Komotau | Goerkau

Mohlo by vás zajímat!...