kontakt

Druhá pouť na Květnově byla obětována na smír za hříchy. Na českou pouť přijel host P.Vojtěch Dvouletý, OFMCap, který v současnosti pracuje v české misii v Chicagu (USA). Hlavním celebrantem mše svaté byl Alois Heger, děkan v Chomutově.

 Třetí kněz M.Dvouletý se věnoval zpovědní službě. Po české mši ještě vedl adoraci, což je od loňska nová součást poutního dne.

Liturgická asistence s kněžími po české mši svaté a mariánské pobožnosti.

Slavnostní žehnání nového procesního kříže pro květnovský kostel provedl kněz Markus Ruhs přede mší svatou pro německy mluvící poutníky. Kázal Karl Brünnler. Koncelebrovali ještě další němečtí kněží Clemens Rehor z Chemnitz a Josef Reichel z Reichenbachu. Kéž Panna Maria Květnovská žehná všem přijíždějícím poutníkům a také celému Krušnohorskému okolí.

Pán Bůh zaplať i za vaše finanční dary, shromažďujeme je pro budoucí opravu ohradní zdi a domku květnovského areálu.  (napsal M.Dvouletý)

počasí v regionu

Citát pro dnešek!

"Každý den má své sluneční paprsky."
Carpe Diem

Farnosti, které se starají o poutní místo Květnov:

Farnost Jirkov | Farnost Chomutov

Přátelská farnost v Německu, kde pořádají Quinauer Wallfahrt:

Maria Hilf Trutzhain

Německé spolky rodáků z Chomutova a Jirkova:

Komotau | Goerkau

Mohlo by vás zajímat!...