kontakt

Třetí květnovská pouť byla v intenci na poděkování za přijatá dobrodiní. Procesí poutníků od květnovské návsi vedl akolyta Jindřich z Otvic. Českou mši vedl a zpovídal Miroslav Dvouletý z Jirkova. Na německou mši přijel sousední farář z německé strany - z Olbernhau a Marienbergu - Klaus Michael Tschöpe se svými farníky.

 I na této pouti byl velký zájem o suvenýry, zláště Květnovské oplatky. Svým nákupem přispíváte na obnovu kostela a areálu. Ministranti přijeli na českou mši z Jirkova, Údlic a Sušan.

 Dík patří i varhaníkům a varhanicím a pěveckému sboru. Je třeba poděkovat Janě Jermilové za správu prodejního stánku a jejím pomocníkům, zvl. Romanovi a manželům Sládkovým za přípravu stolů k venkovnímu pohoštění. Dík patří také panu Hrdličkovi z Jirkova, který znovu vymaloval kapli před kostelem, kde se pálí svíčky.

Další mše plánujeme zde o první a třetí sobotě v srpnu a září od 14 hodin. Nejbližší pouť bude tzv. Růžencová, v sobotu 6.října, 2018. (Napsal M.Dvouletý)

počasí v regionu

Citát pro dnešek!

"Čím rychleji se člověk snaží žít, tím méně toho skutečně prožije."
Carpe Diem

Farnosti, které se starají o poutní místo Květnov:

Farnost Jirkov | Farnost Chomutov

Přátelská farnost v Německu, kde pořádají Quinauer Wallfahrt:

Maria Hilf Trutzhain

Německé spolky rodáků z Chomutova a Jirkova:

Komotau | Goerkau

Mohlo by vás zajímat!...