kontakt

Poutní sezónu 2018 na Květnově jsme uzavřeli podzimní poutí - zvanou Růžencová, na kterou, jak je zvykem, přicházejí lidé z celého Krušnohorského vikariátu. Letos navíc měli možnost přijmout novokněžské požehnání od dvou křižovnických bratří - P.Václava (viz foto) a P.Lea.

 Začátek pouti byl opět u červeného kříže na květnovské návsi. Potom vedl procesí okrskový vikář a litoměřický kanovník Grzegorz Czerny a zpívali jsme mariánské poutní písně.  

Na růžencových schodech jsme se modlili růženec radostný.

Dík patří všem, kteří s námi oživují tento starobylý poutní zvyk.

 Každý nově přicházející může zapálit za sebe nebo za jiné svíčku v kapli, která je naproti hlavnímu vchodu a zde také končí každé procesí.

Na mši svatou byl kostel plný poutníků.

Kázání pronesl páter Leo Gallas, OCr.. (... který nastoupil na místo farního vikáře do Chomutova).

Požehnání všem poutníkům milostnou soškou Panny Marie udělil páter Václav Sládek, OCr., rodák z Chomutova, v současnosti farní vikář v Boru u Tachova.

Po mši svaté a individuálním požehnání v kostele - byla možnost venkovního posezení na podzimním slunci. Díky Bohu za příhodné počasí po celou letošní sezónu.

Tímto končí poutní sezóna na Květnově. Dík patří všem, kteří pomáhali s úklidem, přípravou poutí, i těm, kteří přispěli na opravu a údržbu chrámu i celého areálu. Novokněz Václav Sládek bude ještě v listopadu udělovat svoje požehnání, a to  při mši svaté v Jirkově, v neděli 11.11. v 9:00 hodin a ve Strupčicích v 11:00 hodin. Pro novokněžské požehnání by se měli prošoupat boty, se říká...(!)    napsal: M.Dvouletý, děkanství Jirkov

 

počasí v regionu

Citát pro dnešek!

"Jestliže nesoudíš druhé, věř, že od Boha dostáváš nejvyšší uznání a dojdeš dobra."
Carpe Diem

Farnosti, které se starají o poutní místo Květnov:

Farnost Jirkov | Farnost Chomutov

Přátelská farnost v Německu, kde pořádají Quinauer Wallfahrt:

Maria Hilf Trutzhain

Německé spolky rodáků z Chomutova a Jirkova:

Komotau | Goerkau

Mohlo by vás zajímat!...