archiv

Pouť s novoknězem

Na podzimní pouť zvanou růžencovou přijel jeden pro mnohé neznámý novokněz Christofer Cantzen. Byl vysvěcen biskupem Baxantem v červenci 2021 v litoměřické katedrále.

Ten slouží v sousedním Teplickém vikariátu. Sídelní farnost jsou Mariánské Radčice, kde spravuje kostel Panny Marie Bolestné. Každého 13. dne v měsíci je zde poutní den. (... kromě neděle - to se překládá na 12.-ho na sobotu předtím...) Máme prý přijet.

R.D. Christofer Cantzen prošel s poutníky růžencovou cestu ke kostelu a při kázání bylo téma růžence jeho hlavním tématem. Po mši svaté vystavil pro úctu věřícím milostnou sochu Panny Marie Květnovské (Quinauer).

Sám pak uděloval ještě dlouhou dobu individuálně novokněžské požehnání zde přítomným poutníkům. Otec Cantzen je spolu s Václavem Novákem (který byl na Květnově jako bohoslovec) na dlouhé roky posledním vlastním knězem.

Poutě se zúčastnili ještě kněží z Chomutova, Jirkova, Litvínova a Mostu.

Poděkování za účast patří všem poutníkům. Dále patří všem kteří sloužili - přípravou květin, prodejem suvenýrů - jejichž koupí připíváte na opravy tohoto poutního místa - či ministrováním a hrou na varhany při bohoslužbách a pobožnostech.

Další plánovaná pouť s milostnou sochou Panny Marie Květnovské bude, dá-li Pán Bůh na jaro 2022 (sobota, 7. května v 10 hodin u kříže.)

 Nos cum prole pia - benedicat virgo Maria.

 

VytisknoutE-mail

počasí v regionu

Citát pro dnešek!

"Bůh nepotřebuje nás, ale my potřebujeme Boha."
Carpe Diem

Mohlo by vás zajímat!...

Květnov
P.Mgr. Miroslav Dvouletý
Římskokatolická farnost
Děkanství Jirkov
Kostelní 55
CZ
431 11 Jirkov
 

Bližší kontaktní informace