archiv

Podzimní pouť 2014

Podzimní pouť se letos nesla ve znamení poděkování Pánu Bohu za 25 let svobody, především svobody náboženského vyznání, a to nejen v Česku ale i v sousedním Sasku. Na tuto pouť přijeli především lidé z Krušnohorského vikariátu, ale také bratři a sestry ze Saska.

procesí vedl jáhen Neumann
procesí vedl jáhen Neumann

Společný začátek byl stanoven u opraveného červeného kříže na návsi Květnova. Tam nás pozdravil vikář a kanovník v jedné osobě, totiž, Mgr. Grzegorz Czerny. Po společné modlitbě začátku růžence, "Věřím v Boha" neboli "Credo", jsme pomalým krokem směřovali ke kostelu po staré poutní cestě. Zpívali jsme písně a modlili se růženec střídavě česky a německy.

stará poutní cesta vede alejí
stará poutní cesta vede alejí

I přes nepříznivé počasí nás doprovázelo dost lidí. Kdo ale chtěl, tak mohl jít do kostela rovnou a využít možnosti ke svaté zpovědi. Ostatní se modlili dále na barokních "růžencových" schodech, kde každý schod znamená jeden Zdrávas.

poutníci se modlí
poutníci se modlí

 

na Růžencových schodech
na Růžencových schodech

Při modlitbě se v předříkávání střídali P. Grzegorz v češtině a pan Schmidt v němčině. Zpěvy "Ave Maria" mezitím byly latinsky. Kostel se nám postupně vynořoval z mlhy. Závěr modlitby růžence a konec procesí bývá v kapli Narození Panny Marie před kostelem, kde každý může zapálit za sebe svíčku.

v kapli u sochy Panny Marie
v kapli u sochy Panny Marie

 

svíčka je symbol modlitby a bdělosti
svíčka je symbol modlitby a bdělosti

Mši svatou celebroval vikář Grzegorz spolu s ostatními kněžími. Německé kázání pronesl H. Bohaboj z Chemnitz. Vzpomínalo se především na dobu komunismu a "sametovou" revoluci až po současnost. Také bylo vzpomenuto šestého výročí jmenování našeho biskupa Jana do Litoměřic.

---
---

 

H.Bohaboj káže pro německy slyšící
H.Bohaboj káže pro německy slyšící

Video z křesťanské pouti na Květnově

VytisknoutE-mail

počasí v regionu

Citát pro dnešek!

"Není bohatý ten, kdo hodně má, ale ten, kdo hodně dává."
Carpe Diem

Mohlo by vás zajímat!...

Květnov
P.Mgr. Miroslav Dvouletý
Římskokatolická farnost
Děkanství Jirkov
Kostelní 55
CZ
431 11 Jirkov
 

Bližší kontaktní informace