archiv

Žehnání kříže a jarní pouť

Jarní pouť proběhla na Květnově v sobotu 4. května. Hlavním celebrantem byl litoměřický kanovník Martin Davídek. Koncelebranty byli čestný kanovník litoměřické kapituly a okrskový vikář Řehoř Czerny a jirkovský duchovní správce Miroslav Dvouletý. Slavnostní den začínal setkáním pod křížem na květnovské návsi.

Kříž je dominantnou vsi a v nedávné době byl zásluhou obce Blatno opraven a znovu i nabarven. Zde se celé shromáždění pomodlilo za poutníky i místní obyvatele Krušných hor a kříž byl pokropen svěcenou vodou.

Dále už se šlo procesím ke kostelu a otcovné kanovníci předříkávali růženec. Museli jsme jít na okolo a ne tradičně po "růžencových schodech" neboť ty jsou nyní přeskládané a opravují se. Průvod čítající asi 80 lidí se zastavil při modlitbě u "studánky" a na skále, kde podle tradice našel pasáček Josef sošku Panny Marie.

Při mešním kázání připomněl otec Martin, že každý člověk je též homo peregrinus, člověk - poutník na tomto světě. Připomněl též potřebu dobrých křesťanských rodin, po vzoru svaté Panny Marie, svatého Josefa a Ježíše Krista.

Při bohoslužbě i mariánské pobožnosti jsme se museli v kostele uskromnit, neboť je zde lešení, které restaurátoři používají pro malování stropu. Zdá se, že i červencové poutě budou ještě ve znamení oprav (schodiště, interiér kostela). Proto prosím poutníky, aby byli trpěliví a radovali se z dosažených úspěchů.

Připomínám, že je možné zakoupit na pouti tzv. Poutnické oplatky květnovské s obrázky kostela a krátkým textem o poutním místě. Jedno balení (190 g.) stojí 40 Kč.

 

Děkujeme hostu otci Martinu Davídkovi za jeho přítomnost a kázání. Díky patří všem, zvláště jirkovským ženám, za úklid kostela i okolí.

VytisknoutE-mail

počasí v regionu

Citát pro dnešek!

"Čím rychleji se člověk snaží žít, tím méně toho skutečně prožije."
Carpe Diem

Mohlo by vás zajímat!...

Květnov
P.Mgr. Miroslav Dvouletý
Římskokatolická farnost
Děkanství Jirkov
Kostelní 55
CZ
431 11 Jirkov
 

Bližší kontaktní informace