archiv

Jarní pouť 2014

Jarní pouť se konala 3. května. Den předtím jsme byli v kostele uklidit a připravit květiny - dobrovolníků se tentokrát sešlo dost. Počasí však nevěstilo nic dobrého. Těžké mraky nad horami občas spustili drobný déšť. Vítr z hor přiváděl velké ochlazení. Ale tak už to tady občas chodí. Měli jsme oprávněné obavy, že přijede málo poutníků kvůli špatnému počasí. Obavy se však nenaplnily.

Z Kadaně přijel autobus poutníků a z blízkého okolí přijeli lidé auty. Vše v zimním oblečení. Foukalo, ale nepršelo, i když déšť byl na spadnutí. Tentokrát jsme všichni začali pobožnost u kříže na květnovské návsi. Některým lidem byla příliš zima, a tak se modlili v kostele.

Modlitby růžence se ujal náš okrskový vikář Řehoř Černý z Litvínova.

 

Věřím v Boha se modlili poutníci u kříže na návsi. Mělo by se to stát tradicí na jarních poutích.

 

Za zpěvu písní a modlitby růžence jsme směřovali k poutnímu svatostánku.

 

Tak nějak chodili i naši předkové. Pěšky a za zpěvu písní a modliteb.

 

Cíl poutníků: milostná soška Panny Marie "Květnovské"

 

Věřící zpívali tak, že se rosila okna na kostele... Varhanice Barbora pak zpívala litanie.

 

Ministranti se sešli s kněžími v sakristii a vyšli průvodem kolem kostela na slavnostní bohoslužbu.

 

Okuřování oltáře a svatostánku kadidlem během bohoslužby.

 

Kněží Jan Burian a Josef Čermák z Kadaně a ministranti při mši svaté.

 

Kázání pronesl Radim Vondráček (ten nejvyšší). Společné foto po mši před sakristií.

 

Po malé pauze byla ještě adorace se svátostným požehnáním. Děkujeme všem, kteří přijeli na pouť, modlili se, přispěli na obnovu kostela a vytvořili hezké společenství lidí dobré vůle. Dík též všem "účinkujícím": kněžím, ministrantům, varhanici, zpěvačkám, prodavačkám ve stánku, těm co uklízeli a připravovali květiny. Uvidíme se při červencových poutích.

VytisknoutE-mail

počasí v regionu

Citát pro dnešek!

"Tam, kde není láska, dej lásku a najdeš ji."
Carpe Diem

Mohlo by vás zajímat!...

Květnov
P.Mgr. Miroslav Dvouletý
Římskokatolická farnost
Děkanství Jirkov
Kostelní 55
CZ
431 11 Jirkov
 

Bližší kontaktní informace