archiv

Poutní den 6.7.2014

První pouť se konala ve stejném termínu jako pouť v hesenském Trutzhainu, tedy 6.7.2014. Počasí bylo chladnější a asi proto přišlo na první mši méně lidí, ač to byla mše poutní, s mariánskou pobožností. Mši svatou sloužil místní kněz Mgr. Miroslav Dvouletý (z Jirkova).

Dorazili i věrní ministranti z Jirkova, někteří na kole. Pouť byla pro ně součástí tréninku na Cyklo Ondroš tour Třeboň. Začátek poutí byl vždy stejný - v 8 hodin modlitba růžence na tzv. Růžencových schodech, zakončená v kapli Narození Panny Marie, kde si lidé mohou za sebe zapálit svíčku. Kaple je otevřena po celý poutní den.

Na druhou českou mši přišlo už tradičně hodně lidí, zvláště z Chomutova. Mši svatou sloužil chomutovský kněz Mgr. Alois Heger. Třetí kněz přijel z Polska, z diecéze Tarnow, Andřej Bakalař. Jeho sestry den předtím krásně nazdobily oltáře na Květnově i v Jirkově. Je to krásná inspirace.

 Odpolední program patřil německým poutníkům o které se staral kněz z Chemnitz Heinrich Bohaboj (jeho kázání je zaznamenáno v německé mutaci našeho webu) spolu s jáhnem Bertholdem Neumannem z Flöhy. Modlitbu růžence, kterou Němci praktikují v interiéru kostela, vedl jako vždy aktivní laik pan Jürgen Schmidt.

VytisknoutE-mail

počasí v regionu

Citát pro dnešek!

"Neopustíš-li Boha, Bůh neopustí tebe."
Carpe Diem

Mohlo by vás zajímat!...

Květnov
P.Mgr. Miroslav Dvouletý
Římskokatolická farnost
Děkanství Jirkov
Kostelní 55
CZ
431 11 Jirkov
 

Bližší kontaktní informace