archiv

Poutní den 6.7.2014

První pouť se konala ve stejném termínu jako pouť v hesenském Trutzhainu, tedy 6.7.2014. Počasí bylo chladnější a asi proto přišlo na první mši méně lidí, ač to byla mše poutní, s mariánskou pobožností. Mši svatou sloužil místní kněz Mgr. Miroslav Dvouletý (z Jirkova).

Dorazili i věrní ministranti z Jirkova, někteří na kole. Pouť byla pro ně součástí tréninku na Cyklo Ondroš tour Třeboň. Začátek poutí byl vždy stejný - v 8 hodin modlitba růžence na tzv. Růžencových schodech, zakončená v kapli Narození Panny Marie, kde si lidé mohou za sebe zapálit svíčku. Kaple je otevřena po celý poutní den.

Na druhou českou mši přišlo už tradičně hodně lidí, zvláště z Chomutova. Mši svatou sloužil chomutovský kněz Mgr. Alois Heger. Třetí kněz přijel z Polska, z diecéze Tarnow, Andřej Bakalař. Jeho sestry den předtím krásně nazdobily oltáře na Květnově i v Jirkově. Je to krásná inspirace.

 Odpolední program patřil německým poutníkům o které se staral kněz z Chemnitz Heinrich Bohaboj (jeho kázání je zaznamenáno v německé mutaci našeho webu) spolu s jáhnem Bertholdem Neumannem z Flöhy. Modlitbu růžence, kterou Němci praktikují v interiéru kostela, vedl jako vždy aktivní laik pan Jürgen Schmidt.

VytisknoutE-mail

počasí v regionu

Citát pro dnešek!

"Pro věřícího člověka stojí Bůh na počátku, pro fyzika na konci všeho myšlení."
Carpe Diem

Mohlo by vás zajímat!...

Květnov
P.Mgr. Miroslav Dvouletý
Římskokatolická farnost
Děkanství Jirkov
Kostelní 55
CZ
431 11 Jirkov
 

Bližší kontaktní informace