archiv

První letní pouť 2018

První pouť na Květnově se nejvíce blíží původnímu termínu Květnovské pouti, a to 2. července - podle starého liturgického kalendáře. V tento termín se koná i pouť v německém Trutzhain. Krušnohorská pouť začíná u kříže na návsi Květnova modlitbou růžence. 

 Procesí pak pokračuje se zpěvy poutníků alejí a růžencovými schody do kaple se svíčkami, kde je též socha Panny Marie. Pak začíná mše svatá - letos byl poutní den směřován modlitbami za nová kněžská a řeholní povolání.

Místo druhé mše je v kostele adorace a požehnání Nejsvětější svátostí oltářní. 

Asistence k české pouti s knězem Miroslavem Dvouletým.

Pak už začínají přijíždět němečtí poutníci.

Na německou pouť přijel jako hlavní celebrant Heinrich Bohaboj.

 

Kaplan Czapla přivezl procesní kříž, který byl pořízen německými rodáky z Forderverein Komotau.

Díky patří všem, kteří areál kostela na pouť připravovali a kteří sloužili při bohoslužbách.  (napsal Dvouletý M.)

VytisknoutE-mail

počasí v regionu

Citát pro dnešek!

"Podej přátelům ruku, ale neměj přitom zavřené prsty."
Carpe Diem

Mohlo by vás zajímat!...

Květnov
P.Mgr. Miroslav Dvouletý
Římskokatolická farnost
Děkanství Jirkov
Kostelní 55
CZ
431 11 Jirkov
 

Bližší kontaktní informace